Medzinárodný deň rysa ostrovida – 11. jún

Medzinárodný deň rysa ostrovida – 11. jún Domov Medzinárodný deň rysa ostrovida pripadá na 11. jún a je určený na upozornenie na ohrozenie tohto krásneho a vzácneho druhu. Rys ostrovid (Lynx lynx) je najväčším druhom mačkovitej šelmy v Európe. Žije v lesných oblastiach a na horách na území Európy a Ázie. Aj keď sú rysy […]

Medzinárodný deň akcií proti priehradám, pre rieky,.. 14. marec

14. marec bol ako Medzinárodný deň akcií proti priehradám a pre rieky, vodu a život vyhlásený v brazílskom meste Curitibe v roku 1997, kde sa vtedy konalo prvé medzinárodné stretnutie ľudí ohrozených výstavbou priehrad. Iniciatíva vznikla už v roku 1985 malou skupinou dobrovoľníkov, ktorí vytvorili International Rivers Network.

Poslanie zoologických záhrad

Kľúčom k lepšej ochrane prírody je vzdelávanie. V tejto oblasti majú kvalitné zoologické záhrady významnú a nenahraditeľnú úlohu. Spoznávanie prírody je zásadné, ak chceme, aby sa ľudia správali zodpovednejšie, ohľaduplnejšie, zapájali sa do projektov ochrany životného prostredia alebo len zmenili svoje návyky a začali žiť viac v harmónii s prírodou.

Deň opíc – 14. december

14. decembra každý rok svet oslavuje Deň opíc, neoficiálny sviatok zasvätený inteligentným zvieratám, s ktorými zdieľame tento svet.
Deň opíc vznikol v roku 2000, keď vtedajší študent umenia Casey Sorrow zo žartu označil 14. december v kalendári svojho spolužiaka Erica Milikina ako Opičí deň. Tento deň oslávili spolu s ďalšími študentmi, maľovali obrazy s opičou tématikou, niektorí sa prezliekli do kostýmov… Deň opíc bol čoraz populárnejší a dnes je propagovaný mnohými organizáciami ako napríklad zoologické záhrady, múzeá, galérie, či ochranármi prírody a jej sympatizantmi.

Medzinárodný deň hôr – 11. december

Medzinárodný deň hôr sa oslavuje každoročne 11. decembra. Medzinárodný deň hôr oficiálne zahájil svoju cestu v roku 2003, keď ho vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov (OSN). Tento deň nie je len príležitosťou na oslavu úchvatnej krásy hôr, ale aj na zamyslenie sa nad ich zraniteľnosťou. Hory sú krehké ekosystémy, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v globálnych procesoch, vrátane dodávok pitnej vody či biologickej rozmanitosti a súčasne sú veľmi podstatnou súčasťou pravidelne prebiehajúcich klimatických procesov.

Národný deň lám – 9. december

9. decembra oslavujeme Národný deň lám. Tento deň má za cieľ upozorniť na zaujímavé zvieratá, ktoré ľudí očarili nielen svojim fascinujúcim zjavom, ale najmä svojou vytrvalosťou, inteligenciou, pracovitosťou a rôznorodou úžitkovosťou. Národný deň lám bol vytvorený v roku 2015 na počesť týchto chlpatých štvornohých tvorov, ktoré v dnešnej dobe ľudia chovajú nielen ako hospodárske zvieratá, ale už aj ako domácich miláčikov. Iné zdroje udávajú, že prvýkrát bol Národný deň lám oslavovaný už v roku 1932. V tomto roku došlo kvôli suchu k hromadnému úhynu množstva hospodárskych zvierat – najmä oviec. Lamy ukázali svoju odolnosť a húževnatosť, čo upriamilo pozornosť na ich dôležitosť v ľudskom živote.

Svetový deň pôdy – 5. december

5. decembra množstvo ľudí na celom svete slávi Svetový deň pôdy. Tento deň je venovaný jednému z najdôležitejších prírodných zdrojov – pôde. Upriamuje pozornosť na dôležitosť zdravej pôdy a podporu trvalo udržateľného využitia. Pôda je základným stavebným prvkom ekosystémov, podporuje rastliny, ktoré nám poskytujú potravu, a zabezpečuje život mnohým druhom živočíchov.

Medzinárodný deň jaguárov – 29. november

Medzinárodný deň jaguárov, ktorý sa slávi 29. novembra, je dňom venovaným najväčšej americkej mačkovitej šelme, ktorú považujeme za symbol divokých amerických pralesov. Iniciatíva tohto dňa vznikla v marci 2018 na fóre Jaguar 2030, ktoré sa konalo v sídle OSN v New Yorku. Zástupcovia zo štrnástich krajín riešili problematiku povedomia o rastúcich hrozbách, ktorým tento majestátny druh čelí v Strednej a Južnej Amerike. Jedným z mnohých nápadov bol aj vznik Medzinárodného dňa jaguárov, ktorý môže pomôcť šíriť osvetu ohľadom problémov, ktorým jaguáre americké vo voľnej prírode čelia. Za vznik dňa hlavného predátora Amazónie bolo množstvo ľudí. Medzi nimi sa nachádzal aj Dr. Alan Rabinowitz. Tento spoluzakladateľ, bývalý generálny riaditeľ a hlavný vedec celosvetovej organizácie na ochranu divých mačiek s názvom Panthera zasvätil svoj život štúdiu a ochrane jaguárov a iných veľkých mačiek.

Deň adopcie korytnačiek – 27. november

27. novembra svet poukazuje na podporu adopcie korytnačiek – jedných z najpôsobivejších tvorov na našej planéte. Tento výnimočný deň získal svoj význam vďaka Christine Shaw, ktorej článok na blogu viedol k vytvoreniu tejto iniciatívy. Narozdiel od Svetového dňa korytnačiek, ktorý si pripomíname 23. mája, Deň adopcie korytnačiek (alebo v anglickom originále Turtle Adoption Day) vyniká svojou jedinečnosťou: jeho zameranie priamo poukazuje na adopciu týchto nádherných tvorov.

Wolfenoot – 23. november

V dnešnom uponáhľanom svete, kedy sa zdá, že významy tradičných sviatkov strácajú svoju hodnotu a nikto už nepríde s niečím novým, lebo všetko tu už bolo, aj tak stále vznikajú nové sviatky, ktoré nám pripomínajú dôležité hodnoty. Jedným z týchto nových dní osláv je aj Wolfenoot, ktorý sa slávi 23. novembra. Znie to možno zvláštne, ale pre mnohých ľudí po celom svete sa tento deň stal symbolom lásky k prírode, vlkom a spoločenstvu.

Svetový deň vegánov – 1. november

Svetový deň vegánov pripadá na 1. november. Tento deň zdôrazňuje vegánstvo ako životný štýl založený na etických, ekologických a zdravotných princípoch. Svetový deň vegánov je venovaný šíreniu povedomia o vegánskej strave a o jej výhodách pre zdravie, životné prostredie a etiku.

Svetový deň lemurov – 26. október

26. októbra si pripomíname Svetový deň lemurov.

Táto zaujímavá skupina tvorov je jedinečná tým, že všetci pochádzajú z Madagaskaru – ostrova, ktorý je známy svojou neobyčajnou biodiverzitou. Až 90% všetkých rastlín a živočíchov na Madagaskare je endemických, čo znamená, že sa vyskytujú len na tomto jednom konkrétnom území.

Medzinárodný deň gibonov – 24. október

24. október je dátum, ktorý je zasvätený jednému z najohrozenejších druhov primátov na svete – gibonom. Medzinárodný deň gibonov si kladie za cieľ zvýšiť povedomie o týchto úžasných tvoroch a ich ohrozenom postavení v prírode. Giboni sú známe svojou nesmierne silnou pripútanosťou ku svojej rodine a prostrediu – domovu – kde žijú. Svoj domov neopúšťajú ani napriek devastácii. Ich nádherné piesne im slúžia nielen na udržiavanie partnerských vzťahov, ale taktiež aj na označenie teritória.

Medzinárodný deň leňochov – 20.október

Medzinárodný deň leňochov vytvorila kolumbijská nezisková organizácia na ochranu prírody a voľne žijúcich živočíchov (AIUNAU). Od roku 2010 tento deň zvyšuje povedomie o živote leňochov a ich prirodzenom prostredí. Slávenie Medzinárodného dňa leňochov približuje laickej verejnosti svet týchto zaujímavých živých bytostí a ich biotopov. Leňochy sú dodnes pokladané za zvláštne, z časti tajomné a značne plaché tvory, ktoré veľa ľudí fascinujú.

Medzinárodný deň stromov – 20. október

Dňa 20. októbra sa šíri po Strednej Európe vlna zelene. Je to deň, kedy sa stretávajú milovníci prírody, environmentálni nadšenci a jednoducho všetci tí, ktorí si vážia krásu a dôležitosť stromov pre našu planétu. Tento špeciálny deň je známy ako Medzinárodný deň stromov, oslava, ktorá sa začala vďaka vízii novinára Sterlinga Mortona v Nebraske v 19. storočí a rozšírila sa do všetkých kútov sveta.

Svetový deň monitorovania vody

18. september (po starom október) je v kalendári venovaný Svetovému dňu monitorovania vody. Tento deň nám pripomína výzvu, ktorej čelia ľudia po celom svete: udržiavanie zásob čistej pitnej vody. Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie o dôležitosti čistej pitnej vody a vyzvať jednotlivcov, spoločnosti a vlády k podpore a implementácii opatrení na zachovanie a obnovu vodných zdrojov.

Deň starých rodičov – 8. október

Každý október prináša so sebou nádherné farby jesene, ale zároveň aj priestor na zamyslenie sa, spomalenie a nádej na nové začiatky. Október je mesiacom úcty k starším, časom na to, aby sme si pripomenuli hodnoty, múdrosť a lásku, ktoré prinášajú starší členovia našich rodín. A práve 8. októbra si pripomíname ich výnimočnosť pri príležitosti Dňa starých rodičov.

Svetový deň zvierat – 4. október

Svetový deň zvierat je každoročne oslavovaný 4. októbra. Tento deň bol ustanovený na konferencii ekológie vo Florencii v roku 1931. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o dôležitosti ochrany prírody a zvierat.

Mechanical ZOO

Výstava Mechanical ZOO nie je iba zaujímavým miestom na návštevu, ale aj významnou platformou na oslovenie environmentálnych tém. Kľúčovým zámerom výstavy Mechanical ZOO je propagácia recyklácie a oboznámenie širokej verejnosti s filozofiou “zero waste” – nulový odpad. Všetky skulptúry zvierat a vystavené umelecké diela kováča Vepiho v Malkia Parku sú vyrobené z kovového šrotu a vrakov áut. Tieto kovové diela nás inšpirujú a pripomínajú nám, že odpad nie je koniec cesty, ale môže slúžiť ako začiatok niečoho nového a krásneho.

Svetový deň vegetariánov – 1. október

Prvý október je každoročne Svetovým dňom vegetariánov. Tento deň je príležitosťou na to, aby sme sa zamysleli nad svojou stravou a jej vplyvom na životné prostredie, naše zdravie aj blaho zvierat.

Zoologická záhrada je miesto, kde sa stretávajú zástupcovia rôznych druhov zvierat zo všetkých kútov sveta. Pre naše šelmy je mäso prirodzenou súčasťou ich stravy, ktorú im nemôžeme odoprieť. Samozrejme, skrmujeme nielen mäso, ale aj, ako sa vraví, všetko, čo ku tomu patrí – vnútornosti, šľachy, kosti, srsť, perie…

AKCIA Deň biodiverzity – 23. september

Medzinárodný deň biodiverzity sa každoročne oslavuje 22. mája ako pripomienka podpísania Dohovoru o biologickej diverzite z roku 1992. Každý rok sa tento deň nesie v duchu inej témy, pričom pre rok 2023 je témou: “Od dohody ku činom: Obnovte biodiverzitu” (z anglického “From Agreement to Action: Build Back Biodiversity”).

Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy – 16. september

Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy je významným dňom, ktorý nám pripomína potrebu chrániť tenkú, ale nesmierne dôležitú, ozónovú vrstvu, ktorá obklopuje Zem. Oslavuje sa každý rok 16. septembra od roku 1994, kedy bol vyhlásený Organizáciou Spojených národov. 16. september nebol vybraný náhodne.

Medzinárodný deň psov a AKCIA Deň adoptívnych rodičov – 26. august

Medzinárodný deň psov založila v roku 2004 obhajkyňa dobrých životných podmienok zvierat a expertka na životný štýl domácich zvierat Colleen Paige. Hlavným cieľom je zvýšiť povedomie o právach a ochrane psov, ako aj dôležitosti správneho zaobchádzania s týmito zvieratami. Výber dátumu nie je náhodný. Práve 26. augusta si Colleen (vtedy ešte ako dieťa) so svojou rodinou prvýkrát adoptovala psa, ktorý nosil menom Sheltie.

Medzinárodný deň psov hyenovitých – 26. august

Pes hyenovitý (Lycaon pictus) je ľahko rozpoznateľný hneď na prvý pohľad. V angličtine sa im hovorí aj “wild painted dog”, čo doslova znamená divoký maľovaný pes. A skutočne, keď sa pozriete na psa hyenovitého, vyzerá akoby bol pofŕkaný čiernou a bielou farbou a rôznymi odtieňmi hnedej. Ich jednotlivé sfarbenie je jedinečné rovnako ako odtlačky prstov u ľudí. Žiadni dvaja jedinci nemajú rovnaké značky na tele ani na tvári, čo ich robí skutočne jedinečnými.

Svetový humanitárny deň – 19. august

Dňa 19. augusta slávime Svetový humanitárny deň, významný deň venovaný oslave humanitárstva. Tento deň je príležitosťou na pripomenutie významu solidarity, súcitu a globálnej spolupráce pri riešení humanitárnych problémov. V zoo Malkia Park sa pripájame ku tejto myšlienke a zdôrazňujeme dôležitosť humanitárneho záväzku nielen vo vzťahu k ochrane prírody a biodiverzity, ale taktiež poukazujeme na to, že ochranu a pomoc potrebujú nielen zvieratá a rastliny, ale, žiaľ, stále aj mnoho najzraniteľnejších skupín ľudí na svete.

Medzinárodný deň vlkov – 13. august

Dňa 13. augusta slávime Medzinárodný deň vlkov. Vlci majú v prírode dôležitú úlohu ako vrcholoví predátori a sú kľúčoví pre ekosystémy, v ktorých žijú. V tomto dni si pripomíname ich význam a zdôrazňujeme potrebu ich ochrany. V zoo Malkia Park sme hrdí na to, že sme domovom pre dva poddruhy vlka dravého – vlka dravého eurázijského (Canis lupus lupus) a vlka dravého čierneho/kanadského (Canis lupus occidentalis), ktoré u nás spoločne vytvárajú šesťčlennú svorku.

Svetový deň levov 10.8. a akcia Deň šeliem 12.8.

Svetový deň levov 10.8. a akcia Deň šeliem 12.8. Domov Dňa 10. augusta slávime Svetový deň levov, významný deň venovaný oslave a ochrane týchto majestátnych šeliem. Lev je symbolom sily, hrdosti a krásy. Nie nadarmo ho má aj naša organizácia priamo v logu. Našou prvou zverenkyňou bola práve levica Malkia, ktorá dala názov celému parku. […]

Medzinárodný deň leoparda obláčikového – 4. august

Medzinárodný deň leoparda obláčikového – 4. august Domov Dňa 4. augusta oslavujeme Medzinárodný deň leoparda obláčikového, vzácneho a ohrozeného druhu, ktorý sa vyskytuje v oblastiach Ázie. V zoo Malkia Park sme hrdí na to, že sme domovom pre dvoch jedincov tohto vzácneho leoparda – samca Obláčika a samicu Cattleyu. Starostlivosť o leopardy obláčikové v zajatí […]

Medzinárodný deň tigrov – 29. júl

Medzinárodný deň tigrov – 29. júl Domov V roku 2010 sa na summite v Petrohrade zhodli odborníci z trinástich krajín a vyhlásili 29. júl za Medzinárodný deň tigrov. Tento deň je venovaný reflexii nad ich stavom a výzvam, ktoré im hrozia, ako aj podporovaniu ich ochrany a prežitia v divokých prírodných prostrediach. Tigre považujeme za […]

AKCIA Deň rodiny – 22. júl

AKCIA Deň rodiny – 22. júl Domov Medzinárodný deň rodiny sa slávi každý rok 15. mája. Je to čas, kedy si uvedomujeme a oslavujeme dôležitosť rodiny v našom živote. Tento významný deň poskytuje príležitosť na reflektovanie a uznanie všetkých aspektov rodiny a jej výnimočných prínosov pre spoločnosť. V Malkia Parku sme sa rozhodli si tento […]

Medzinárodný deň proti chovu delfínov v zajatí – 4. júl

Medzinárodný deň proti chovu delfínov v zajatí – 4. júl Domov Medzinárodný deň chovu delfínov v zajatí bol založený s cieľom zvýšiť povedomie o problémoch spojených s chovom delfínov v zajatí a podporiť diskusiu o etických a environmentálnych aspektoch tejto záležitosti. Jeho vznik sa datuje do roku 1993. Medzi najznámejšie a najväčšie ochranárske organizácie morských […]

Medzinárodný deň oceánov – 8. jún

Medzinárodný deň oceánov sa oslavuje 8. júna každý rok s cieľom upozorniť na význam oceánov pre náš svet a potrebu chrániť ich biodiverzitu. Tento deň bol vyhlásený Organizáciou Spojených národov v roku 1992 na konferencii v Riu de Janeiro a odvtedy sa každý rok organizujú rôzne aktivity a kampane, ktoré majú za cieľ podporiť ochranu a udržateľné riadenie oceánov.

Európsky deň národných parkov – 24. máj

Každý rok ai 24. mája Európa pripomína význam národných parkov a ich úlohu pri ochrane prírodných a kultúrnych pokladov našich krajín. Európsky deň národných parkov vznikol v roku 1999 a odvtedy sa stáva príležitosťou na zvýšenie povedomia o potrebe ochrany prírodného dedičstva a na oslavu krás a hodnôt našich národných parkov.

Deň Európy – 9. máj

Deň Európy je oslavou mieru a jednoty v Európe. Tento sviatok si pripomíname každoročne na pamiatku dňa, keď bola v roku 1950 predložená deklarácia Roberta Schumana, ktorá bola základom pre vznik Európskej únie. Odvtedy sa Európska únia rozvinula do vplyvného spoločenstva, ktoré zahŕňa 27 krajín a viac ako 450 miliónov obyvateľov.

Svetový deň tučniakov – 25. apríl

Svetový deň tučniakov je oslavou jedného z najobľúbenejších druhov vtákov na svete. Tento deň sa slávi 25. apríla a má za cieľ zvýšiť povedomie o tučniakoch a ich úlohe v ekosystémoch Antarktídy a okolitých oblastí.

Súkromný chov šeliem by sa mal na Slovensku skončiť …

Vážení naši návštevníci a podporovatelia! Viacerí sa nás pýtate, či sa nás týka od nového roku novelizácia zákona, ktorá má zakázať súkromný chov šeliem na Slovensku. Áno, aj nás sa to týka, nakoľko aj my patríme medzi tieto chovy. Možno medzi tie lepšie, ale patríme 🙂 Viete , že sa snažíme starať o našich zverencov najlepšie ako sa dá, poskytnúť im riadnu starostlivosť, nielen čo sa rozľahlých a rozmanitých výbehov týka, ale aj z tej výživovej a zdravotnej stránky. Taktiež šírime osvetu a učíme návštevníkov o živote týchto zvierat nielen v zajatí , ale aj voľnej prírode. Snažíme sa upozorňovať na hrozby a riziká, ktorým v dnešnej dobe musia čeliť, ako je strata prirodzeného prostredia, ilegálny lov, ilegálny obchod a mnoho ďalšieho.

Ako sa správne správať v Malkia Parku

Milí návštevníci,
Chceli by sme Vás poprosiť a dať nejaké tipy, aby ste sa naučili správať zodpovedne a s rešpektom voči zvieratám, ktoré musia byť doživotne uväznené v zajatí človeka a nie sú tam dobrovoľne.

Keď prídete do parku , prosíme Vás, aby ste si prečítali pri vstupe (aj v areáli máme) pravidlá nášho parku.

Deň Zeme – 22. apríl

Vieme to všetci, že planéta Zem je preľudnená. Štatistiky píšu, že denne sa nás rodí viac, než umiera. VIAC, ako Zem sama dokáže uniesť a zvládnuť.

Prečo sterilizujeme/kastrujeme našich zverencov?

V prvom rade nie sme obchodníci, takže mláďatá nepredávame do “ďalších rúk” a my nemáme toľko výbehov, aby sme ich vedeli u nás umiestniť… Môj osobný názor ako zakladateľky tohoto projektu je, že kadejaké súkromné osoby, zookútiky, vrátane cirkusov, by nemali rozmnožovať divožijúce zvieratá, nakoľko tie potom slúžia LEN na ďalšiu komerčnú činnosť, zneužívanie a obchodovanie s mláďatami… žiaľ my sme tiež veľa našich zverencov museli doslova vykúpiť z toho najhoršieho, ak sme im chceli dopriať lepší život v zajatí … lebo o to vlastne v konečnom dôsledku ide, že aj zviera v zajatí (ak už teda z nejakého dôvodu musí zostať v zajatí celý život) môže žiť dôstojný život v čo najprirodzenejšom prostredí (aj keď to bude stále len “za nejakým oplotením”).

DOBROVOĽNÍCTVO

Sú nádherné, majestátne ale stále DIVOKÉ … Áno aj v zajatí sú ŠELMY len divé zvieratá. Aj keď boli vychované človekom, neznamená to, že sa z nich stanú domáci maznáčikovia.

Vy rozhodujete, my pomáhame!

Vážení podporovatelia Malkia Parku, naše OZ sa zapojilo do programu “Vy rozhodujete, my pomáhame” Nadácie Tesco s projektom “Zveľadenie výbehu medveďov” a bol zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne

VESELÉ VIANOCE

Verili by ste, že adventné obdobie – obdobie pokoja a lásky – sa často mení na stres iba kvôli zhonu za materiálnymi vecami? V dnešnej dobe sa totiž stalo fenoménom obdarúvať svojich najbližších čo najkrajším, najväčším a mnohokrát aj najdrahším darčekom.

CIRKUSY SO ZVIERATAMI

Milí cirkusanti, ste úžasne nadaní ľudia. Využite vaše schopnosti vo svôj prospech a vynechajte z toho zvieratá! Nezaslúžia si takýto osud v zajatí. Ľudia ocenia vašu kreativitu, akrobatické kúsky, ľudských šašov … a radi si prídu pozrieť vaše vystúpenia. ALE BEZ ZVIERAT! Vytvorte pre zvieratá oázu pokoja a kľudu, kde môžu byť samy sebou, kde môžu žiť plnohodnotný dôstojný život. Veľa šťastia vo vašej práci a skoré zobudenie sa do nového sveta, v ktorom zvieratá nežijú pre zábavu ľudstva. “Kým sa ostatní smejú, oni plačú!”

SUVENÍRY

Každý sme iný a tak to má byť. Niekomu sa zdá, že naše produkty v suvenírovom obchode sú drahé, pre niektorých je cena prijateľná, a radi podporia náš projekt aj ich kúpou, lebo vedia, že peniaze z predaja idú na našich zverencov. Nájdete u nás naozaj širokú škálu produktov od najlacnejšieho 2eurá až po… rôzne 🙂 skrátka každý by si vybral nejakú maličkosť.

MALKIA POSITIVE

Pýtate sa čo to znamená? Radi vám to vysvetlíme. Byť MALKIA POSITIVE neznamená len že nás podporujete ,ale že sa stotožňujete aj s filozofiou nášho parku. A aká je FILOZOFIA Malkia Parku?

Mesiac júl sa nesie v šírení osvety tigrov

29.júl je MEDZINÁRODNÝ DEŇ TIGROV a jeho hlavným cieľom je informovať verejnosť o problematike zániku tigrej populácie, o spôsoboch jej zachovania a zvyšovania ich počtu vo voľnej prírode.

Ako správne separovať odpad a zachrániť planétu

V Malkia Parku dbáme aj na šírenie osvety ohľadom ochrany našej planéty, v tomto prípade formou separácie odpadu , ktorý žiaľ návštevníci málokedy dodržiavajú a majú medzery, ktorý odpad do ktorého smetného koša patrí. Preto náš prvý príspevok na blog by sme začali touto témou.