O verejnej zbierke

Výber vašich príspevkov vo forme jednorázového daru, pravidelného darcovca alebo adopcie našich zverencov, realizujeme na základe zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach. Naša verejná zbierka je zapísaná v registri verejných zbierok a keďže podľa zákona môže trvať maximálne 1 rok, budeme na tomto mieste každoročne zverejňovať rozhodnutie Ministerstva vnútra SR o jej zápise. Rovnako tu nájdete predbežné a záverečné správy k jednotlivým zbierkam.