Bezpečnostné pokyny

Šelmy sú šelmy. Preto je naozaj nevyhnutné počas celej návštevy parku dodržiavať základné bezpečnostné pokyny. Vstupom do areálu MALKIA PARK zodpovedajú za maloleté osoby vo veku do 15 rokov výlučne plnoleté osoby, ktoré v ich sprievode vstúpili do areálu MALKIA PARK. Zakúpením vstupenky plnoleté osoby potvrdzujú, že s uvedeným v celom rozsahu a bez výhrad súhlasia.

Zákaz kŕmenia zvierat vlastným jedlom

Nedávajte ruky alebo prsty do klietok a ohrád

Nekričte v parku

Dodržujte odstup od všetkých klietok a ohrád aspoň 1 m

Neopierajte sa o ohrady

Pozor, klietky sú pod elektrickým napätím

Nedráždite zvieratá žiadnymi predmetmi

Nebehajte po parku

V parku sa nesmie fajčiť

Zákaz vstupu s domácim zvieraťom

Nezobúdzajte zvieratá