Deň milovníkov ZOO - 8. apríl

Deň milovníkov ZOO – 8. apríl

Na oslavu Dňa milovníkov ZOO môžete navštíviť miestnu zoo, prispieť na starostlivosť o zvieratká v zoo, prípadne si objednať zážitkový balík, napríklad kŕmenie leva za účasti ošetrovateľov šeliem (samozrejme bezpečne a cez mrežu), povoziť sa s ošetrovateľom šeliem v Safari aute počas Safari jazdy, ubytovať sa priamo v ZOO  a zažiť tak niečo nevšedné a podeliť sa o svoje zážitky s ostatnými alebo si vytvoriť omaľovávanku zvieratiek zo zoologickej záhrady pre ďalšiu zábavnú aktivitu na doma, či do školského klubu.

 

 

 

Deň milovníkov ZOO je taktiež každoročnou udalosťou, ktorá nás vyzýva na preskúmanie rôznych iných, dosiaľ nenavštívených kvalitných zoologických záhrad.

 

 

Zoologické záhrady každoročne navštívia milióny ľudí. Dôvodom návštev je záujem o cudzokrajné zvieratká, atrakcie, podujatia, komentované kŕmenia, možnosť zážitkových balíkov, miesto na relax, návšteva nového miesta.

Zoologické záhrady slúžia aj ako chovné centrá pre ohrozené druhy a poskytujú vzdelávanie verejnosti o rôznych zvieratách a ich prostredí. Taktiež sú miestom návštev odbornej verejnosti, zabezpečujú prax študentom, výmenné programy, odborné semináre a podobne.

Najstaršou existujúcou zoo je Viedenská zoologická záhrada – ZOO Schönbrunn, ktorá bola otvorená pre verejnosť už v roku 1765.

 

Na Slovensku máme päť zoologických záhrad:

najstaršou je Národná ZOO Bojnice, ktorá začala svoju cestu v roku 1955.
Druhou najstaršou je ZOO Bratislava, tá otvorila svoje brány v roku 1960.
Treťou najstaršou je ZOO Spišská Nová Ves, návštevníkov víta od roku 1974.
ZOO Košice vznikla v roku 1979.

Úplne najmladšou a zároveň prvou súkromnou ZOO od vzniku Slovenskej republiky je Malkia Park, ktorý získal štatút ZOO 5. 5. 2022.
Nachádza sa v malebnom prostredí Orechovej Potône, neďaleko Dunajskej Stredy.

Od svojho založenia sa Malkia Park zaviazal k dvojakému poslaniu: k záchrane a ochrane zvierat – a to nielen ohrozených druhov a ku vzdelávaniu verejnosti – o fungovaní a spôsoboch ochrany biodiverzity a životného prostredia.

Malkia Park sa zároveň aktívne zapája do medzinárodnej spolupráce a účasti na konferenciách a projektoch súvisiacich s ochranou ohrozených druhov.

Účasť na II. Medzinárodnej konferencii CITES a spolupráca so Safari parkom Dvůr Králové sú len niektoré príklady spolupráce, ktoré posilňujú úsilie o ochranu prírody na globálnej úrovni.

Druhým dôležitým pilierom poslania Malkia Parku je vzdelávanie verejnosti o biodiverzite a ochrane prírody.

Investujeme do edukačných programov, ktoré informujú návštevníkov o dôležitosti ochrany druhov zvierat a ich prirodzeného prostredia.

Informačné tabule umiestnené pri každom výbehu poskytujú základné informácie o danom druhu živočícha, o mieste výskytu v prirodzenom prostredí a stupni ohrozenia vo voľnej prírode.

 

 

Veľké edukačné tabule v parku upozorňujú na problémy úbytku ohrozených druhov vo voľnej prírode a motivujú návštevníkov k ochrane životného prostredia.

 

Poskytujeme odbornú prax pre študentov stredných a vysokých škôl, ako aj odborné exkurzie.

V Malkia Parku tiež organizujeme tematické podujatia a víkendové programy pre širokú verejnosť, ktoré majú za cieľ priblížiť problematiku ochrany prírody a zachovania biologickej rozmanitosti.

 

Podujatia ako Deň šeliem, Svetový deň korytnačiek alebo Víkend gepardov zase ponúkajú návštevníkom možnosť bližšie sa zoznámiť so špecifickými druhmi zvierat, o spôsobe života vo voľnej prírode a možnostiach ochrany ich prirodzeného prostredia.

 

V rámci programu In-situ je naša pomoc aktívna prostredníctvom kurátora chovu MVDr. Lukáša Rubinta.

V termíne 03. – 17. 02. 2023 pomáhal priamo v zariadení Cheetah Conservation Fund (CCF) v hlavnom meste autonómnej republiky Somaliland (bývala časť Somálska Harge Ysa) na základe zazmluvnenej spolupráce s touto neziskovou organizáciou.

 

Zariadenie poskytuje opateru pre skonfiškované jedince geparda štíhleho (Acinonyx jubatus) z nelegálneho obchodu.

 

 

V rámci ochrany ohrozených druhov je Malkia Park zapojený do dvoch európskych záchranných programov Ex-situ (EEP) pre psy hyenovité a fosu madagaskarskú.

 

fosa madagaskarská, autor https://www.instagram.com/angelikat_photography/

 

V priebehu roku 2023 sme sa podieľali aj na riešení problematiky medveďa hnedého vo voľnej prírode – strácanie prirodzenej plachosti a vyhľadávanie potravy pri ľudských obydliach (nebezpečenstvo pre človeka), a to priamym testovaním odolnosti rôznych smetných nádob vo výbehu našich medveďov a ich následného využitia v problémových oblastiach výskytu medveďa hnedého.

 

V areáli parku sme vytvorili tri tematické edukačné chodníky.

Prvý je zameraný na život hmyzu, včiel.
Na ploche, ktorú nekosíme a podporujeme prirodzený lúčny porast, sú umiestnené hmyzie domčeky a edukačný včelí úľ.
Návštevníci sa môžu dozvedieť mnoho zaujímavého aj z tematických edukačných panelov.

 

Druhý náučný chodník pozostáva z nadrozmerných modelov zvierat vytvorených spoločnosťou Mechanical ZOO.  Táto výstava je rozmiestnená po celom parku.
Modely sú vytvorené umeleckým kováčom pánom Eperješim z kovového odpadu, ktorému týmto vdýchol nový život.

Na edukačných tabuliach vysvetľujeme problematiku znečisťovania životného prostredia nadmernou produkciou odpadov a s tým súvisiace vyhynutie niektorých živočíšnych druhov.

Hlavnou myšlienkou edukačného chodníka je memento: aby z dôvodu úbytku ohrozených druhov nemuseli budúce generácie vidieť niektoré druhy zvierat len ako takéto neživé kovové, vystavené modely.

 

Tretí kombinovaný edukačný chodník sme pripravili v priestoroch parku a hornej vnútornej terasy bistra Malkia v penzióne MALKIA**.

Táto výstava je zameraná na problematiku ochrany živočíchov vo voľnej prírode a na poukázanie na hlavné dôvody ich úbytku.
Kampaň Ukradnutá divočina predstavuje 3 sériu fotografií o ilegálnom obchode so zvieratami.

Premiéru mala na svetovej ochranárskej konferencii CoP19 CITES v Paname.

K spusteniu v poradí už tretej fotosérie tejto kampane sa pridalo 12 českých a zahraničných zoologických záhrad, zo Slovenska ZOO Bojnice a Malkia Park.

Malkia Park sa tiež angažuje v edukačných aktivitách prostredníctvom svojej webovej stránky a sociálnych médií. Aj týmto spôsobom informuje verejnosť o svojich aktivitách, postrehoch, aj rôznych témach z oblasti ochrany prírody.

 

spolupráca s EKOTOPFILMom, 2023

 

Zoologické záhrady teda predstavujú nielen miesto zábavy, ale aj centrum ochrany a vzdelávania, ktoré nám pomáha lepšie pochopiť náš svet a našu zodpovednosť voči nemu.

Moderné zoologické záhrady tiež poskytujú oveľa prirodzenejšie a priestrannejšie výbehy pre zvieratá, dbajú na enrichmenty, čiže obohatenie života zvierat  v ľudskej opatere,… .

 

autor fotografie: Michaela Lengyelová
autor fotografie: Michaela Lengyelová

Kľúčom k lepšej ochrane prírody je vzdelávanie.

V tejto oblasti majú kvalitné zoologické záhrady významnú a nenahraditeľnú úlohu.

Spoznávanie prírody je zásadné, ak chceme, aby sa ľudia správali zodpovednejšie, ohľaduplnejšie, zapájali sa do projektov ochrany životného prostredia alebo len zmenili svoje návyky a začali žiť viac v harmónii s prírodou.

Výskum, ktorý prebieha v zoologických záhradách, pomáha lepšie spoznať zvieratá a pochopiť ich potreby.

Je dôležitý pre zachovanie ohrozených druhov a ich prirodzeného prostredia vo voľnej prírode.

autor fotografie: Alenka Somogyiová
autor fotografie: Alenka Somogyiová

 

S podporou verejnosti a ďalších organizácií veríme, že môžeme dosiahnuť ešte väčšie úspechy v ochrane biodiverzity a zároveň prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju ľudskej spoločnosti.