Medzinárodný deň oceánov - 8. jún

Medzinárodný deň oceánov – 8. jún

Medzinárodný deň oceánov sa oslavuje 8. júna každý rok s cieľom upozorniť na význam oceánov pre náš svet a potrebu chrániť ich biodiverzitu. Tento deň bol vyhlásený Organizáciou Spojených národov v roku 1992 na konferencii v Riu de Janeiro a odvtedy sa každý rok organizujú rôzne aktivity a kampane, ktoré majú za cieľ podporiť ochranu a udržateľné riadenie oceánov.

Oceány pokrývajú 71 percent zemského povrchu a sú domovom mnohých druhov rastlín a živočíchov, ktoré tvoria komplexné a krehké ekosystémy. Zároveň sú oceány dôležitým zdrojom potravy a živobytia pre milióny ľudí po celom svete. Napriek tomu, že oceány sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života a kultúry, ich zdroje a biodiverzita sú v súčasnosti vystavené mnohým hrozbám a výzvam.
Jedným z najväčších problémov, ktorým oceány čelia, je znečistenie.

 

Každý rok sa do oceánov dostávajú veľké množstvá plastov, chemikálií, odpadových vôd a iných nebezpečných látok. Tieto znečisťujúce látky majú významný negatívny vplyv na zdravie oceánových ekosystémov a môžu mať vážne dôsledky aj pre ľudské zdravie a hospodárstvo.

 

Okrem znečistenia majú oceány tiež veľký problém s nadmerným rybolovom a poškodzovaním morských prírodných zdrojov. Práve preto je dôležité zabezpečiť udržateľné riadenie oceánov, ktoré bude chrániť ich prírodné zdroje a zároveň podporovať trvalo udržateľné využívanie morských zdrojov.

Morské živočíchy sú dôležitou súčasťou morských ekosystémov a majú významný vplyv na ekologickú rovnováhu. Niektoré druhy sú potravou pre iné druhy, čím vytvárajú potravinové reťazce a súčasne sa podieľajú na udržiavaní rovnováhy v morskom ekosystéme. Mnohé druhy morských živočíchov sú tiež cenným zdrojom potravy a hospodárstva pre ľudí.

 

Niektoré druhy morských cicavcov, ako napríklad veľryby alebo delfíny, boli v minulosti lovené až do krajnosti, čo ich takmer vyhubilo. Aj keď sú tieto druhy dnes chránené, stále sa vyskytujú prípady, kedy sú náhodne zachytené v rybárskych sieťach a iných nástrojoch, ktoré výrazne oslabujú ich populácie.

 

Medzi najohrozenejšie morské živočíchy patrí jednoznačne žralok veľrybí. Tento druh žraloka patrí k najväčším žralokom na svete a je považovaný za kriticky ohrozený druh.
Žralok veľrybí je vysoko cenený pre svoje mäso, ktoré sa v niektorých krajinách konzumuje ako luxusná pochúťka. Okrem toho sú jeho plutvy používané na výrobu tradičných liečiv v ázijskej medicíne. V minulosti bol žralok veľrybí lovený v obrovskom
množstve a jeho populácia sa dramaticky znížila. Okrem rybolovu je ohrozenie tohto druhu žraloka spôsobené aj znečistením oceánov, klimatickými zmenami a strácame jeho prirodzeného prostredia.

 

Žralok veľrybí sa rozmnožuje pomaly a má nízku reprodukčnú schopnosť, čo znamená, že jeho populácia sa len veľmi ťažko obnovuje.