Svetový deň zvierat - WORLD ANIMAL DAY - 4. 10. 2022

Svetový deň zvierat – WORLD ANIMAL DAY – 4. 10. 2022
04. októbra oslavujeme svetový deň zvierat aj v Malkia Parku

Svetový deň zvierat
World Animal Day

bol ustanovený na 4.10. v roku 1931 na Európskej konferencii
ekológie vo Florencii. Spočiatku mal upozorňovať na alarmujúcu
situáciu ohrozených druhov živočíchov, avšak neskôr sa začal vzťahovať
na všetky zvieratá bez rozdielu. Na tento deň pripadá aj sviatok
sv.Františka z Assisi, ktorý bol veľkým milovníkom zvierat a je patrónom
zvierat a ekológov.
Poslaním tohoto dňa je oslava života zvierat v každej podobe, ako
aj vzťah medzi ľudstvom a ríšou zvierat. Zvieratá dennodenne
obohacujú naše životy mnohými spôsobmi či už ako spoločníci,
pomocníci, podporovatelia … ale aj ako poskytovatelia potravy, patrí
im za to vďaka! Cieľom tohoto dňa je tiež neustále zlepšovať životné
podmienky zvierat na celom svete.
Organizácie zamerané na ochranu zvierat, útulky pre zvieratá či
jednotlivci každoročne pripravujú podujatia, aby tak naplnili poslanie
tohoto dňa. Je dôležité, aby sme si pripomínali a spýtali sa samých
seba, či náš vzťah k zvieratám a to, čo nám poskytujú, je rovnako
obohatením a dobrodením pre ne.
Zaslúžia si na tejto planéte rešpekt a lásku rovnako ako my všetci.
Podporte a zapojte sa aj Vy!
“Veľkosť národa a jeho morálny pokrok sa môže merať podľa
spôsobu zaobchádzania so zvieratami.” Gándhí