Hodina Zeme - 25. marec 2023, 20:30 - 21:30

Hodina Zeme – 25. marec 2023, 20:30 – 21:30
Zhasni na hodinu svetlo, pridaj sa k Hodine Zeme.

Hodina Zeme je najväčšou kampaňou WWF, do ktorej sa každoročne zapája viac ako miliarda ľudí vo viac ako 7000 mestách celého sveta.

Hodina Zeme vznikla v roku 2007 v austrálskom Sydney, kedy viac ako 2,2 milióna domácností a 2000 firiem zhaslo na jednu hodinu svetlo.

Cieľom tohto symbolického aktu bolo upozorniť na akútnu potrebu riešiť problémy klimaticej zmeny.
Nasledujúci rok sa do Hodiny Zeme zapojilo už 50 miliónov ľudí v 35 krajinách v 18 časových pásmach a postupne vznikala masívna celosvetová kampaň na podporu Zeme. Hodina Zeme vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty, potrebu ochrany jej prírodných zdrojov a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás.

V súčasnosti sa Hodina Zeme koná vo viac ako 190 krajinách sveta a kampaň vytvára platformu pre mobilizáciu ľudí, ktorí sa snažia presadzovať environmentálne priority na globálnej, regionálnej a miestnej úrovni. Medzi svetoznámymi pamiatkami, ktoré podporili akciu zhasnutím o 20:30 na symbolickú jednu hodinu sú napr. Sfinga a pyramídy v Gíze, socha Krista Spasiteľa v Rio de Janeiro, Eiffelova veža, most Golden Gate Bridge v San Franciscu, alebo rímske Koloseum.

Krajiny strednej Európy sa do Hodiny Zeme aktívne zapájajú od roku 2009.
Každoročne sa pripájajú mestá, obce, školy, firmy, športové kluby a aktivity na pomoc Zemi sú čoraz rozmanitejšie – od „zelených“ aktivít miest cez športové súťaže, maratóny, koncerty a pod. Slovensko sa do kampane zapojilo po prvý krát v roku 2011 pod koordináciou Sekcie ochrany pred svetelným znečistením Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenského zväzu astronómov.

Hodina Zeme sa v roku 2023 posúva ďalej.
Keďže sa významné pamiatky na planéte zúčastňujú na ikonickom momente vypnutia na jednu hodinu, chceme, aby sa aj ľudia “vypli”, oddýchli si od každodenných činností a venovali 60 minút tomu, že spravia niečo pozitívne pre našu planétu.
Pridali sa k čisteniu svojho okolia, brehov obľúbeného jazera či rieky, zapojili sa do sadenia stromov, či skrášlenia parkov a záhrad. Spoločne tak premeníme jednu hodinu na tisíce inšpiratívnych udalostí v zjednocujúci moment v prospech prírodného prostredia našej planéty.

Preto 25. marca 2023 o 20.30 h vyzývame všetkých, aby sa k nám na 60 minút pripojili a venovali hodinu pre Zem. Bude to Najväčšia Hodina pre Zem.

Viac informácií o Hodine Zeme: https://www.earthhour.org/