Svetový deň korytnačiek - 27. máj

Svetový deň korytnačiek – 27. máj
Svetový deň korytnačiek si pripomíname každý rok 27. mája. Tento deň slúži na oslavu týchto úžasných tvorov a na upozornenie na ich krehkosť. Cieľom je zvýšiť povedomie o korytnačkách a ich potrebe ochrany.

Svetový deň korytnačiek bol založený v roku 2000 americkej organizáciou American Tortoise Rescue, ktorej cieľom je ochrana a záchranu korytnačiek po celom svete.

Korytnačky patria medzi najstaršie a najdlhšie žijúce tvory na Zemi.
Mnohé druhy korytnačiek sú však ohrozené a niektoré sú dokonca na pokraji vyhynutia.

Hlavnou hrozbou pre korytnačky je ničenie ich prirodzeného prostredia, nadmerný lov a obchod so živými zvieratami a ich časťami.
Okrem finančných príspevkov organizáciám môžeme pomáhať korytnačkám aj priamo.

Ak žijeme v blízkosti miesta, kde sa vyskytujú divoké korytnačky, môžeme sa zapojiť do programov na monitorovanie populácií, čistenie ich prirodzeného prostredia (a aj nášho domova) a pomôcť tak pri ich ochrane.

Ak máme doma korytnačku, môžeme sa uistiť, že má primerané životné podmienky a starostlivosť a v prípade, že už ju nechceme, zabezpečiť jej vhodný alternatívny domov (a nie vypustiť ju do voľnej prírody).
Aj vďaka nezodpovednému správaniu náš jediný pôvodný druh – korytnačka močiarna – je kriticky ohrozený a vytláčaný invazívnymi introdukovanými druhmi, ktoré ľudia radi chovajú ako domácich miláčikov.

V Malkia Parku sme sa rozhodli šíriť osvetu o svete korytnačiek natoľko, že v tento deň máme zorganizovanú akciu so špecifickými zaujímavými aktivitami na oslavu tohto jedinečného živočícha.