Medzinárodný deň tigrov - 29. júl

Medzinárodný deň tigrov – 29. júl

V roku 2010 sa na summite v Petrohrade zhodli odborníci z trinástich krajín a vyhlásili 29. júl za Medzinárodný deň tigrov. Tento deň je venovaný reflexii nad ich stavom a výzvam, ktoré im hrozia, ako aj podporovaniu ich ochrany a prežitia v divokých prírodných prostrediach.

 

Tigre považujeme za symbol sily, krásy a divočiny. Sú to majestátne šelmy, ktoré zaujímajú dôležité miesto v ekosystémoch, v ktorých žijú. Žiaľ, ich počet rapídne klesá kvôli mnohým hrozbám, ako je strata prírodných biotopov, nezákonný lov a obchodovanie s časťami ich tiel, ako aj konflikty s ľuďmi.

 

Deň tigrov nám pripomína potrebu konať. Počet tigrov vo voľnej prírode klesol na alarmujúce čísla. Podľa odhadov zostáva na svete len približne 3 900 voľne žijúcich tigrov, a to v porovnaní s historickým počtom tigrov, ktorý sa odhaduje na stovky tisíc jedincov, je ohromujúci rozdiel.

 

Ochrana tigrov zahŕňa rôzne opatrenia a snahy. Jedným z hlavných cieľov je zachovanie ich prirodzeného prostredia, ako sú lesy, kde majú dostatok potravy a útočiska. Ďalšou dôležitou iniciatívou je boj proti nezákonnému obchodovaniu s tigrami a ich časťami, ako sú kože, kosti a orgány, ktoré sa využívajú v tradičnej medicíne.

 

Poznáme 9 poddruhov tigra džungľového (zvaného aj pásavý či pruhovaný), pričom 3 poddruhy už sú vyhynuté. V Malkia Parku chováme dva poddruhy

  • tiger džungľový indický/bengálsky
  • tiger džungľový sibírsky/ussurijský/amurský

 

Všetkých štyroch jedincov poddruhu tigra džungľového indického u nás môžete vidieť v bielej farbe. Ide o leucistickú mutáciu, nie o albinizmus. Predpokladá sa, že skoro všetky biele jedince žijúce v zajatí pochádzajú z jedného jediného predka – tigra Mohana – ktorého odchytil indický maharadža na svojej výprave, a ktorého potomkov potom predával do sveta ako raritu. V rámci udržania tejto formy v chove často dochádzalo k blízkej príbuzenskej plemenitbe, ktorá síce podporila biele sfarbenie, ale znížila fitness zvierat. Často preto na týchto jedincoch vidieť strabizmus (tzv. škulivosť). Čo však nie je vidieť na prvý pohľad je nedostatočná funkčnosť niektorých vnútorných orgánov (najmä srdce, obličky a pečeň), intolerancia na narkotizačné látky či problémy s chrbticou. 

 

Výskyt takéhoto leucistického génu pri normálne sfarbených rodičoch je 1 : 10 000. Napriek tomu, že tiger džungľový indický je najpočetnejším poddruhom tigra, pri počtoch tigrov vo voľnej prírode je to takmer nereálne.

 

Dúfame, že Carmen s Mautzi a Misty so Shadow si u nás užijú ešte množstvo radostných chvíľ a budú sa tešiť dobrému zdraviu.

 

Z tigrov džungľových sibírskych u nás momentálne žije 5 jedincov. Tigre sibírske sa môžu pýšiť najväčšími očnými zubami zo všetkých mačkovitých šeliem, ktoré dosahujú až 7,5 cm. 

 

Vo výbehoch našich tigrov môžete vidieť jazierka. Tigre sú totiž jednými z mála mačkovitých šeliem, ktoré obľubujú vodu. Je to jeden zo spôsobov, ako im spestrujeme ich chovné prostredie. Zároveň veľmi obľúbeným miestom – najmä pre našu skupinu tigrov Timura, Rani a Sonju – je safari výbeh, v ktorom môžu realizovať svoje prirodzené správanie a súčasne sú aj stimulované autom, vďaka ktorému môžu nielen ošetrovatelia, ale aj návštevníci toto správanie pozorovať z bezprostrednej blízkosti.