AKCIA Deň rodiny - 22. júl

AKCIA Deň rodiny – 22. júl

Medzinárodný deň rodiny sa slávi každý rok 15. mája. Je to čas, kedy si uvedomujeme a oslavujeme dôležitosť rodiny v našom živote. Tento významný deň poskytuje príležitosť na reflektovanie a uznanie všetkých aspektov rodiny a jej výnimočných prínosov pre spoločnosť.

 

V Malkia Parku sme sa rozhodli si tento deň pripomenúť o niečo neskôr – 22. júla. Nakoľko práve cez letné prázdniny rodičia hľadajú ten správny denný program pre svoje školopovinné deti užívajúce si voľno. Rodičia ani deti nie sú zahltení školskými povinnosťami a počas prázdnin si môžu jeden druhého užívať ešte intenzívnejšie. Aj my preto chceme motivovať k nadobudnutiu krásnych rodinných spomienok – napríklad aj dňom v našom parku.

 

Vznik Medzinárodného dňa rodiny sa datuje od roku 1993, keď Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) vyhlásilo 15. máj za Deň rodiny. Tento deň je venovaný posilňovaniu rodín a podpore rodinných hodnôt. Jeho cieľom je pripomenúť si význam rodiny ako základnej jednotky spoločnosti a zdôrazniť jej úlohu pri formovaní jednotlivcov a budovaní zdravej a súdržnej spoločnosti.

 

Téma Medzinárodného dňa rodiny pre rok 2023, “Mama – naj povolanie”, nám umožňuje venovať osobitnú pozornosť matkám a oceniť ich výnimočný prínos v našich životoch. Matky zohrávajú neoceniteľnú úlohu pri výchove a starostlivosti o svoje deti. Ich láska, podpora a obetavosť vytvárajú základ pre zdravý emocionálny a psychický vývoj detí.

 

Materská rola je plná výziev, ale aj nekonečných radostí. Matky sú piliermi rodiny a ich úsilie a obetavosť si zaslúžia uznanie a vďaku. Sú oporou pre svoje deti, vodcovskou postavou, ktorá ich vedie na ceste životom. Ich vplyv nie je obmedzený len na domáce prostredie, ale aj na širšiu spoločnosť, keďže ich výchova formuje budúcnosť a hodnoty nasledujúcej generácie.

 

Matky nájdeme aj v živočíšnej ríši. Pripravili sme si pre to pre vás niekoľko zaujímavostí o nami chovaných druhoch zvierat:

 

  • hyena škvrnitá – hyenie matky dojčia svoje mláďatá až 16 mesiacov

 

  • leopard škvrnitý – samica s mláďatami často mení svoj brloh, aby sa vyhla predátorom aj samcom, ktorí by mohli mláďatá usmrtiť

 

  • lev púšťový – levica rada rodí osamote, no mláďatá, ktoré so sebou prinesie späť do svorky, ostatné levice bez problémov prijímajú a o všetky mláďatá sa starajú rovnako

 

  • lemur kata – dojčia a starajú sa o mladé všetky samice

 

  • medveď hnedý –  mláďatá sa rodia medvedici v zime a von z brlohu vylezú až v apríli

 

  • tiger sibírsky – samica v ruji samca intenzívne vyhľadáva a niekedy za ním na rozľahlých teritóriách musí prejsť aj niekoľko kilometrov

 

  • lama alpaka – samica môže byť gravidná 11 až 13 mesiacov, nakoľko vývin plodu dokáže v určitom čase gravidity pozastaviť tak, aby sa mláďa narodilo do čo najvhodnejších klimatických podmienok

 

  • kengura parma – samica môže porodiť už 6 dní po tom, čo predchádzajúce mláďa opustí vak, keďže dokáže oneskoriť vývoj nového embrya 

 

  • belaňa tundrová – samica mláďatá zahrieva sama vyše 30 dní, pričom samec sa o ňu stará a nosí jej potravu