Medzinárodný deň proti chovu delfínov v zajatí - 4. júl

Medzinárodný deň proti chovu delfínov v zajatí – 4. júl

Medzinárodný deň chovu delfínov v zajatí bol založený s cieľom zvýšiť povedomie o problémoch spojených s chovom delfínov v zajatí a podporiť diskusiu o etických a environmentálnych aspektoch tejto záležitosti. Jeho vznik sa datuje do roku 1993. 

 

Medzi najznámejšie a najväčšie ochranárske organizácie morských cicavcov patrí Earth Island Institute (EII) so svojim projektom International Marine Mammal Project (IMMP). IMMP sa snaží chrániť a presadzovať práva delfínov a iných morských cicavcov a bojovať proti ich chytaniu a chovu v zajatí. 

 

Cieľom Medzinárodného dňa chovu delfínov v zajatí je povzbudiť verejnosť, aby sa zamyslela nad etickými rozhodnutiami týkajúcimi sa nášho vzťahu k delfínom a podporiť iniciatívy na zlepšenie ich blaha v zajatí. Tento deň nás vyzýva, aby sme si uvedomili, že naša interakcia s týmito inteligentnými tvormi by mala byť založená na rešpektovaní ich prirodzených potrieb a ochrane ich voľného prostredia.

 

Medzinárodný deň proti chovu delfínov v zajatí, ktorý sa slávi každý rok 4. júla, je príležitosťou na reflektovanie a diskusiu o téme chovu a údržby delfínov v zajatí. Tento deň nám umožňuje zamyslieť sa nad etickými a environmentálnymi aspektmi tohto kontroverzného a komplexného problému.

 

Chov delfínov v zajatí vyvoláva mnoho otázok. Na jednej strane sú niektoré zariadenia na chov delfínov zamerané na vzdelávanie verejnosti a výskum, čo môže pomôcť pri ochrane a záchrannej práci s týmito fascinujúcimi morskými tvormi. Na druhej strane jedným z hlavných argumentov proti chovu delfínov v zajatí je ich potreba prirodzeného prostredia a slobody. Delfíny sú inteligentné a spoločenské tvory, ktoré v prírode žijú v rozsiahlych oceánoch a majú veľké územia na pohyb. Zariadenia na chov delfínov môžu mať obmedzený priestor, čo môže negatívne ovplyvniť ich fyzický a duševný stav.

 

Okrem toho existujú obavy o metódy, akými sa delfíny chytajú a presúvajú do zajatia. Niekedy je tento proces sprevádzaný stresom a následným zdravotným problémom u jedincov. Zariadenia, ktoré sa zameriavajú na chov delfínov, musia zabezpečiť primerané životné podmienky, ako je vhodná strava, dostatočný priestor na plávanie a stimulácia pre ich intelektuálnu potrebu.

 

V Malkia Parku síce žiadne delfíny nemáme, ale s myšlienkou tohto dňa sme veľmi spätí. Našim zvieratám sa snažíme poskytnúť čo najlepšie a najprirodzenejšie životné podmienky, aj keď vieme, že ich vypustenie do voľnej prírody už nebude možné. Pri zvieratách, ktoré máme v deponácii z iných zoologických záhrad, veríme, že ich chovom prispejeme do rozmnožovacích programov a k zachovaniu druhu, či neskôr k prípadnej re-introdukcii do voľnej prírody. Aj naše zvieratá stimulujeme či už rôznymi hračkami, zmenou prostredia, ale i tréningom. Tréning na veterinárne úkony pozitívnym posilnením prinesie zvieraťu spestrenie dňa a veľakrát sa naň teší. 

 

Množstvo zariadení na chov zvierat vyzerá na prvý pohľad rovnako. Dôležité je však to, čo robia. Idey, ktorých sa držia. Je preto na uvážení každého z nás, či je ochotní stráviť istý čas získavaním informácií o delfináriu, akváriu či inom chovnom zariadení, ktoré chce navštíviť, a tak ho finančne podporiť.