Medzinárodný deň akcií proti priehradám, pre rieky,.. 14. marec

Medzinárodný deň akcií proti priehradám, pre rieky,.. 14. marec
14. marec bol ako Medzinárodný deň akcií proti priehradám a pre rieky, vodu a život vyhlásený v brazílskom meste Curitibe v roku 1997, kde sa vtedy konalo prvé medzinárodné stretnutie ľudí ohrozených výstavbou priehrad. Iniciatíva vznikla už v roku 1985 malou skupinou dobrovoľníkov, ktorí vytvorili International Rivers Network.

Pokiaľ celé fungovanie ekosystému prirovnáme k fungovaniu ľudského organizmu, môžeme povedať, že voľne tečúce rieky sú ako tepny vyživujúce telo.
Kdekoľvek nájdeme ľudskou činnosťou neupravený vodný tok, nachádzame taktiež špecifické prostredie vysokej biodiverzity rastlín i živočíchov nepodobné akémukoľvek inému ekosystému.

Avšak len menej ako 10% povodí na svete je chránených.

Zo svetového hľadiska jedna tretina riek zostáva voľne tečúcimi.

 

Medzinárodný deň akcií proti priehradám a pre rieky, vodu a život bol vyhlásený v brazílskom meste Curitibe v roku 1997, kde sa vtedy konalo prvé medzinárodné stretnutie ľudí ohrozených výstavbou priehrad.

Iniciatíva vznikla už v roku 1985 malou skupinou dobrovoľníkov, ktorí vytvorili International Rivers Network.

 

Myšlienkou bolo vytvoriť celosvetovú sieť na ochranu riek a podporu spravodlivého a trvalo udržateľného energetického rozvoja.

 

 

Dnes je 14. marec známy skôr pod názvom Medzinárodný deň akcií za rieky.
Kým však internetová stránka International Rivers ešte v roku 2021 uvádzala niekoľko prebiehajúcich podujatí na túto tému, v súčasnosti neeviduje žiadne.

 

 

Význam Medzinárodného dňa akcií za rieky však nie je zanedbateľný, práve naopak.
Nejedná sa len o protesty proti ničeniu a znečisťovaniu riek, ale hlavne o vyzdvihnutie významu riek v systéme prírody a informovanie verejnosti o probléme znovuobnovenia zdravia a racionálneho využívania vodných tokov.

Víziou podľa International Rivers je svet, kde sú potreby energie a vody uspokojované, a kde majú ľudia právo podieľať sa na rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú ich životy.

 

Slovenským unikátom tejto témy je vodná nádrž Oravská priehrada, ktorú môžeme označiť za vysoko premyslené dielo.

 

Je našou najväčšou priehradou, aj čo sa týka objemu vody aj rozlohy.
Slovensko v roku 1813 zasiahla dovtedy najväčšia povodeň, ktorá si vyžiadala takmer tri stovky ľudských životov.

 

Myšlienky regulácie vody sa ale podarilo dotiahnuť do úspešného konca až v roku 1953 po vyriešení množstva problémov, ktoré tento nápad a jeho realizáciu sprevádzali.

 

 

Dnes poskytuje nádrž ochranu pred zatopením priľahlým oblastiam, útočisko sladkovodným rybám a možnosti turizmu a s tým spojených pracovných ponúk.

 

Súčasťou komplexného projektu Oravskej priehrady je taktiež aj vodná elektráreň.