Vy rozhodujete, my pomáhame!

Vy rozhodujete, my pomáhame!
Vážení podporovatelia Malkia Parku, naše OZ sa zapojilo do programu “Vy rozhodujete, my pomáhame” Nadácie Tesco s projektom “Zveľadenie výbehu medveďov” a bol zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne

Postupujeme preto do druhého kola, v ktorom budú o jeho podpore rozhodovať zákazníci v obchodoch za Trnavský kraj: v Tescu Dunajská Streda na Hlavnej ulici 75/5843, v Tescu v Gabčíkove na Športovej ulici 5712/6 a Tescu v Trsticiach so súpisným číslom 940.

Ako na to?

Každý zákazník, ktorý od 21. 1. 2019 do 17. 2. 2019 nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu A, B alebo C projektu, ktorý chce podporiť. Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 € na realizáciu aktivít v priebehu apríl – november 2019. Projekty umiestnené v hlasovaní zákazníkov na 2. mieste získajú podporu v hodnote 600 €, projekty umiestnené na 3. mieste 300 €.

Prečo práve medvede?

Tieto staré dámy na dôchodku si zaslúžia viac ako dostávali pred tým, než prišli do Malkia Parku. Boli obeťami cirkusového života, ktorý nie je ľahký a dôstojný pre žiadne zviera. Medvedice Trudy (34 rokov) a Hildegard (27 rokov) slúžili ako atrakcia pre ľudí 20 rokov. Ak práve nevystupovali (ich povinnosťou bolo jazdiť na mopedoch) tak odpočívali v malých klietkach. Z takéhoto života nadobudli stereotypné správanie a okrem psychiky trpela aj ich fyzická stránka. Žiaľ už nikdy nepocítia úplnú slobodu, ale u nás sa im snažíme vytvoriť čo najprirodzenejšie podmienky. Okrem stravy je dôležité, aby mali aj dostatočne obohatený priestor v ktorom žijú, preto majú rôzne drevenné preliezky, vedia si vyhrabať nory, majú vlastný bazénik, ale žial zeleň zakaždým veľmi rýchlo zničia. Celkovo náklady na zvieratá sú vysoké a budeme radi, ak sa zapojíte a stanete ich súčasťou aspoň takouto formou.

Ďakujeme!

Toto je naša prvá ako taká súťaž, ale zároveň to berieme aj ako šírenie osvety zvieracej ríše. Aj zvieratá v zajatí môžu žiť dôstojný život.

“Buďte hlasom pre tieto stvorenia a doprajte im život, aký si zaslúžia.”