Svetový deň zvierat - 4. október

Svetový deň zvierat – 4. október

Myšlienka Svetového dňa zvierat vznikla už v roku 1925 v Nemecku. Heinrich Zimmermann, nemecký kynológ, redaktor, spisovateľ a aktivista za práva zvierat, usporiadal 24. marca 1925 v Berlíne prvý Svetový deň zvierat. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 5 000 ľudí. Zimmermann každý rok neúnavne pracoval na propagácii tohto dňa a myšlienky ochrany živej prírody. V roku 1931 bol na stretnutí organizácii riešiacich problematiku ochrany zvierat prijatý návrh na zriadenie Svetového dňa zvierat, pričom sa ustanovil dátum 4. október. Práve 4. október je aj sviatkom sv. Františka z Assisi, ktorému sa prisudzujú prívlastky ako patrón zvierat či patrón životného prostredia.

 

Každý rok má Svetový deň zvierat inú tému. V roku 2023 je témou dňa “Great or small, love them all”, čo by sme mohli voľne preložiť ako “Veľkí či malí, milujme ich všetkých”. Táto téma zdôrazňuje dôležitosť zachovania biodiverzity, ktorá je základom zdravého životného prostredia. Biodiverzita zahŕňa rozmanitosť druhov rastlín, živočíchov a mikroorganizmov, ako aj rozmanitosť ich génov a ekosystémov. Nezáleží na veľkosti zvieraťa, jeho kráse či iných estetických záležitostiach. Každý živočích zohráva v ekosystéme, v ktorom je, veľkú rolu.

 

Zoologické záhrady zohrávajú dôležitú úlohu v ochrane prírody. Slúžia ako rezervoáre genetických zdrojov ohrozených druhov zvierat a pomáhajú pri ich chove a rozmnožovaní. Zoologické záhrady sa tiež podieľajú na vzdelávaní verejnosti o dôležitosti ochrany prírody. 

 

Aj Malkia Park je už zoologickou záhradou, takže u nás môžete vidieť živočíchy ako napríklad psy hyenovité, ktoré sú druhým najohrozenejším mäsožravcom Afriky. Naša čisto samčia skupina momentálne slúži ako genetický rezervoár. Každé rozmnožovanie zvierat v zoologickej záhrade podlieha kompetenciám kontrolóra chovu, ktorý pozná genetiku zvierat aj obsadenosť a možnosti pre chov konkrétneho druhu zvieraťa v danej oblasti.

 

Svetový deň zvierat je príležitosťou pre všetkých, aby sa zapojili do ochrany prírody. Tu je niekoľko nápadov, ako osláviť tento deň:

 

 • Navštívte zoologickú záhradu alebo inú prírodnú rezerváciu
  – lebo len vďaka nim niektoré druhy zvierat stále dokážu prežiť

 

 • Zapojte sa do dobrovoľníckej práce pre zvieratá
  – lebo to, čo robíme nezištne, pomáha nielen druhým ale aj nám samým

 • Zmeňte svoj životný štýl tak, aby bol šetrnejší k životnému prostrediu
  – lebo všetci žijeme na jednej planéte

 • Podporte organizácie, ktoré sa venujú ochrane prírody
  – lebo zvieratá sú stále najohromujúcejšie vo voľnej prírode

Svetový deň zvierat je príležitosťou na zamyslenie sa nad naším vzťahom k prírode a našou zodpovednosťou voči budúcim generáciám. Tento deň nám pripomína, že je našou povinnosťou chrániť a obnovovať našu planétu nielen pre nás, ale aj pre tých, čo prídu po nás. Zoologické záhrady majú v tomto procese nezastupiteľnú úlohu, keďže pomáhajú zachovávať ohrozené druhy a zvyšovať povedomie verejnosti o dôležitosti biodiverzity.

Nezabudnime na našu zodpovednosť a záväzok k ochrane nášho jedinečného a vzácneho prírodného dedičstva.