Mechanical ZOO

Mechanical ZOO

Byť umeleckým kováčom zahŕňa mať v sebe predpoklady ako na kreatívne myslenie, tak aj značnú fyzickú zručnosť. Obidva tieto komponenty sa vo vyváženej miere nachádzajú v osobe kováča Vladimíra Eperješiho, ktorý sa svojmu umeniu venuje už od roku 1998. Majster kováč Vepi nielen rekonštruuje a reštauruje kultúrne pamiatky, ale taktiež robí rôzne výrobky pre domácich aj zahraničných zákazníkov, pričom dokáže aj z bežne používaných zariadení ako sú brány, zábradlia, balkóny či kozuby spraviť umelecké dielo. 

 

Počas svojej tvorby vyhotovil aj niekoľko “kovových zvierat”, ktoré zjednotil pod výstavou s názvom Mechanical ZOO, ktorú môžete vidieť v Malkia Parku. Kamzíka, surikatu, prasa či dokonca chrobáka roháča nájdete rôzne porozmiestňovaných po parku. 

 

Pred vstupom jednoznačne svojim realistickým zjavom, ale hlavne aj svojou impozantnou výškou sedem metrov upúta Vašu pozornosť žirafa. Hneď za bránami narazíte na hodnoverne vyzerajúceho pegasa, ktorý Vám môže doslova ožiť pred očami. Toto dielo čo sa týka výroby aj náročnosti bolo najťažšie zhotoviteľné. Stvárniť realisticky koňa je v sochárstve skutočne vrcholom umenia. Majster kováč povýšil statickú sochu o akusticko-vizuálno-mechanickú záležitosť. Kôň hýbe nohami, máva krídlami, z nozdier mu srší dym a erdží ako ozajstné zviera. Pegas je súčasne aj hmotnostne najťažším dielom, ktorého celková váha je až 2 750 kg.

 

Táto výstava nie je iba zaujímavým miestom na návštevu, ale aj významnou platformou na oslovenie environmentálnych tém. Kľúčovým zámerom výstavy Mechanical ZOO je propagácia recyklácie a oboznámenie širokej verejnosti s filozofiou “zero waste” – nulový odpad. Všetky skulptúry zvierat a vystavené umelecké diela kováča Vepiho v Malkia Parku sú vyrobené z kovového šrotu a vrakov áut. Tieto kovové diela nás inšpirujú a pripomínajú nám, že odpad nie je koniec cesty, ale môže slúžiť ako začiatok niečoho nového a krásneho.

 

Prečo by sa školy a vzdelávacie inštitúcie mali zaujímať o návštevu Malkia Parku? Okrem jedinečných umeleckých diel a krásneho prírodného prostredia ponúka výstava Mechanical ZOO vzácnu príležitosť na vzdelávanie. Študenti a návštevníci sa môžu dozvedieť o dôležitosti recyklácie a environmentálnych témach prostredníctvom umeleckého vyjadrenia. Táto výstava je nielen informačná, ale aj zábavná, čo uľahčuje učenie. Pomáha nám lepšie pochopiť, že recyklácia nie je iba povinnosťou, ale aj kreatívnym spôsobom, ako riešiť problémy životného prostredia a tvoriť krásu zo starých vecí.

 

V súčasnosti produkuje ľudstvo obrovské množstvo odpadu. Ten zvyčajne končí na skládkach alebo v spaľovniach, kde predstavuje vážnu záťaž pre životné prostredie. V snahe chrániť naše životné prostredie sa stávajú separácia a recyklácia odpadu nevyhnutnými krokmi. Jedným z kľúčových materiálov, ktoré možno úspešne recyklovať, je železo. Recyklácia železa nám otvára cestu k udržateľnej budúcnosti a zároveň chráni prírodu. 

 

Železo patrí medzi najčastejšie používané kovy na svete. No koľko času je potrebné, aby sa železo v prírode rozpadlo? Odpoveď je ohromujúca. Železo sa rozkladá veľmi pomaly, a preto môže pretrvávať v prírode stovky rokov. Tento fakt nás naliehavo nabáda, aby sme podporovali recykláciu a znovuvyužitie tohto cenného materiálu. Navyše železo sa môže recyklovať s minimálnymi stratami kvality.

 

Ako sa železo recykluje?

Recyklácia železa sa začína zberom železného šrotu. Železný šrot sa zbiera z domácností, priemyselných podnikov aj iných zdrojov. Zberný šrot sa potom doručí do recyklačnej továrne, kde sa rozdrví a potom sa magneticky oddelí od iných kovov a nekovových materiálov. Železo sa potom roztaví a preleje do foriem, aby sa vytvorili nové kovové výrobky.

 

Recyklácia železa má mnoho výhod. Medzi základné patrí:

  • Šetrí prírodné zdroje
  • Znižuje potrebu ťažby železnej rudy
  • Znižuje emisie skleníkových plynov
  • Znižuje množstvo odpadu, ktorý končí na skládkach alebo v spaľovniach

 

Každý z nás môže prispieť k zníženiu množstva odpadu tým, že bude triediť odpad a recyklovať. Stačí si doma vyčleniť nádoby na jednotlivé druhy odpadu a pravidelne ich vyprázdňovať. Môžeme tiež znížiť množstvo odpadu, ktorý produkujeme, napríklad tým, že budeme používať menej jednorazových obalov a zariadení.

 

Separácia odpadu je jednoduchý, ale účinný spôsob, ako pomôcť chrániť životné prostredie.

 

Recyklácia železa je kľúčovým krokom k udržateľnej budúcnosti. Výstava Mechanical ZOO v Malkia Parku nám na túto problematiku úspešne upozorňuje. Spolu môžeme prispieť k ochrane životného prostredia a zároveň sa inšpirovať kreatívnym spôsobom, ako využiť odpadové materiály. 

 

Nezabudnime, že každý malý krok vedie k čistejšej Zemi pre budúce generácie.