Medzinárodný deň ošetrovateľov zvierat - 4. október

Medzinárodný deň ošetrovateľov zvierat – 4. október

4. október je každoročne venovaný Medzinárodnému dňu ošetrovateľov zvierat. Tento deň bol ustanovený ako pocta ľuďom, ktorí sa venujú starostlivosti o zvieratá v zoologických záhradách.

 

 

Dátum 4. október bol zvolený ako odkaz na narodenie sv. Františka z Assisi, ktorý je považovaný za patróna ochrancov prírody a zvierat. František bol presvedčený, že všetky živé bytosti majú rovnakú hodnotu a že by sme sa o ne mali starať s láskou a úctou.

 

 

Zoologické záhrady nie sú len pekným miestom na prechádzku medzi zaujímavými druhmi zvierat ale predovšetkým plnia dôležité úlohy v oblasti ochrany prírody a vzdelávania. Zoologické záhrady sa podieľajú na ochrane ohrozených druhov zvierat prostredníctvom chovu v ľudskej opatere, výskumu a vzdelávania laickej verejnosti. Poskytujú chovné prostredie pre zvieratá, ktorých celkový počet vo voľnej prírode klesá a stávajú sa tak akýmsi genetickým rezervoárom pre prípad, že by došlo ku celkovému vyhubeniu niektorého druhu zvierat v prírode. Mnohé zoologické záhrady sa zúčastňujú chovných programov na možné opätovné vypustenie ohrozených druhov späť do ich prirodzeného prostredia. Zoologické záhrady poskytujú aj priestor pre vedecký výskum, ktorý pomáha lepšie pochopiť potreby zvierat a ich správanie. Tiež sú dôležitým nástrojom vzdelávania o krásach divočiny a prírody.

 

 

Malkia Park vznikol s hlavnou myšlienkou poskytnutia čo najlepších životných podmienok v ľudskej opatere predovšetkým veľkým mačkovitým šelmám. Naše šelmy už, žiaľ, nie je možné vypustiť späť do voľnej prírody. Veríme však, že u nás našli domov plný lásky, rešpektu a pochopenia ich potrieb. Samozrejme, tento domov by nešlo vytvoriť bez našich ošetrovateľov, ktorí sa o zvieratá starajú každý deň, za čo im patrí veľké 

 

 

ĎAKUJEME.

 

 

Budeme veľmi radi, ak nás v rámci oslavy tohto dňa navštívite a strávite v Malkia Parku nádherné chvíle. Osláviť tento deň môžte taktiež napríklad aj adopciou niektorého z našich zverencov. Ak chcete svoje skúsenosti posunúť ešte na ďalšiu úroveň a zistiť, čo taký bežný deň ošetrovateľa prináša (pričom zvieratá nehľadia na to, či je víkend, sviatok alebo nepriaznivé počasie) vďaka balíku Kamil sa môžete stať na jeden deň ošetrovateľom našich kopytníkov a vďaka balíku Cézar ošetrovateľom šeliem. Každý druh zvieraťa má svoje špecifiká a potrebuje individuálny prístup.

 

 

Medzinárodný deň ošetrovateľov zvierat je príležitosťou na to, aby sme ocenili prácu ľudí, ktorí sa venujú starostlivosti o zvieratá. Zvieratá sú v zoologických záhradách doslova závislé od starostlivosti ošetrovateľa. Ošetrovatelia zohrávajú skutočne dôležitú úlohu v životoch zvierat a ich práca pomáha zlepšovať životy zvierat na celom svete.