Medzinárodný deň psov a AKCIA Deň adoptívnych rodičov - 26. august

Medzinárodný deň psov a AKCIA Deň adoptívnych rodičov – 26. august

Medzinárodný deň psov založila v roku 2004 obhajkyňa dobrých životných podmienok zvierat a expertka na životný štýl domácich zvierat Colleen Paige. Hlavným cieľom je zvýšiť povedomie o právach a ochrane psov, ako aj dôležitosti správneho zaobchádzania s týmito zvieratami. Výber dátumu nie je náhodný. Práve 26. augusta si Colleen (vtedy ešte ako dieťa) so svojou rodinou prvýkrát adoptovala psa, ktorý nosil menom Sheltie.


Medzinárodný deň psov bol založený s cieľom osláviť a vyjadriť vďaku za prítomnosť psov v našich životoch. Ľuďom sa myšlienka oslavy ich štvornohých priateľov veľmi zapáčila. Oslavy tohto dňa sa postupne rozšírili a tešia sa veľkej obľube. 

V zoo Malkia Park si vážime dôležitosť každého jedného živočíšneho druhu. Nielenže sme domovom pre mnoho exotických zvierat, ale naši zamestnanci majú mnoho domácich miláčikov ako súčasť svojich rodín, vrátane psov. Niektorí si svojich psov nosia aj do práce. Tieto zvieratá môžu byť nielen vo svojich vlastných výbehoch. Návštevníci sú niekedy zmätení, keď vo výbehu s označením exotickej šelmy zbadajú psa. Vysvetlenie je však jednoduché: psy môžeme rovnako využiť na formu pachového enrichmentu ako kopytníky. Našim šelmám častokrát ich chovné prostredie obohacujeme. Jedná sa o tzv. enrichment, čo môžu byť nielen hračky, ale aj zmena prostredia. 


Niektoré šelmy (ako napríklad jaguáre) sú vo výbehoch prehadzované medzi sebou. Jaguárica Maya je vpustená do výbehu svojich susedov Franca a Nera a opačne. Samozrejme, tieto veľké mačkovité šelmy sa navzájom nemôžu stretnúť, lebo by hrozili nebezpečené súboje. Takéto prestriedanie výbehov im však stimuluje mozog, nakoľko vo výbehu nachádzajú nové pachy.


Iné šelmy (ako napríklad tigre či levy) majú svoje výbehy umiestnené tak, že môžu byť vpustené aj do centralizovaného Safari výbehu. Tento výbeh nepatrí žiadnemu konkrétnemu mäsožravcovi. Slúži ako ¾ hektárová zábavka pre zvieratá, pričom návštevníci, ktorí si zaplatia zážitkový balík Safari jazda, v ňom môžu absolvovať výlet v špeciálne upravenom aute a mať možnosť vidieť tieto šelmy zblízka. Zároveň do tohto výbehu sú niekedy púšťané aj naše kopytníky, ktoré ho nielen spásajú, ale prinášajú šelmám aj zaujímavé pachy koristi. Naši ošetrovatelia musia dávať veľký pozor, aby nedošlo ku stretu žiadnych skupín zvierat medzi sebou. 


Do tohto zaujímavého pachového diania sme preto zapojili aj psy. Domáce psy si môžu užiť veľký výbeh mačkovitej šelmy, pobehajú ho, preznačkujú a celý deň majú čo robiť. Šelma, ktorá sa po vybratí psov dostane do výbehu, býva rôznymi pachmi fascinovaná a zamestnaná na pomerne dlhú dobu. 


Návšteva nášho parku s domácim zvieraťom je však zakázaná. Psy (alebo iné pohybujúce sa domáce zvieratá pred výbehom našich šeliem) šelmy veľmi dráždia. Akékoľvek presuny zvierat – dokonca aj vlastných psov – sú v našom parku vždy vykonávané pod odborným dozorom, pričom naši zamestnanci vedia, kde a ako sa majú so svojimi psami pohybovať. 


Medzinárodný deň psov je pre nás príležitosťou na zdieľanie radosti a veselosti, ktorú nám títo verní spoločníci prinášajú. Poskytujú nám neoceniteľnú lásku, priateľstvo a veselosť, a preto si zaslúžia našu vďačnosť a starostlivosť. Venujeme sa tomu, aby sme zabezpečili, že psy v našom parku majú šťastný a zdravý život, a podporujeme zodpovedné vlastníctvo psov nielen u našich zamestnancov, ale aj u návštevníkov a širšej verejnosti.


Zhodou okolností v tomto roku na deň 26. augusta pripadá aj akcia Deň adoptívnych rodičov. Ide o exkluzívne podujatie pre tých z vás, ktorí našich zverencov finančne podporujú. Chceme im poďakovať a uctiť si ich aj formou tejto súkromnej akcie, kde okrem iného aj zažijú súkromnú prehliadku parku a, ak to bude možné, aj blízke stretnutie či nakŕmenie si svojho konkrétneho zverenca. 


Za akéhokoľvek adoptívneho rodiča sme veľmi vďační, nakoľko aj práve vďaka nim sa nám darí udržať Malkia Park aj pri finančne stále sa zvyšujúcich nákladoch nielen krmív a vody, ale i energii potrebných na vykurovanie priestorov pre živočíchy, ktoré to potrebujú.


Ak si nemôžete dovoliť stať sa našim adoptívnym rodičom, dúfame, že nás podporíte aspoň svojou návštevou a prežijete u nás krásne chvíle 🙂