Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy - 16. september

Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy – 16. september

Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy je významným dňom, ktorý nám pripomína potrebu chrániť tenkú, ale nesmierne dôležitú, ozónovú vrstvu, ktorá obklopuje Zem. Oslavuje sa každý rok 16. septembra od roku 1994, kedy bol vyhlásený Organizáciou Spojených národov. 16. september nebol vybraný náhodne. Práve v tento deň v roku 1987 bol podpísaný tzv. Montrealský protokol o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu, v ktorom boli stanovené presné podmienky a regulačné opatrenia ohľadom látok narúšajúcich ozónovú vrstvu v stratosfére. Protokol podpísalo vtedy 24 krajín, ale dodnes ho prijali aj mnohé ďalšie, ktoré sa zaviazali znižovať výrobu a používanie chlórofluórouhľovodíkov (CFC).


A prečo je ozónová vrstva taká dôležitá? Pretože nás chráni pred nebezpečnými účinkami UV žiarenia, ktoré môže spôsobovať napríklad rakovinu kože či rôzne ochorenia očí. Vplyv má, samozrejme, nielen na nás, ale aj na zvieratá a rastliny (napríklad bol pozorovaný znížený rast rastlín), čím sa opäť po drobných častiach dostávame k narúšaniu fungovania celých ekosystémov a planéty, ktorej súčasťou je aj ľudstvo.


V Malkia Parku sa snažíme nielen o zachovanie rozmanitých živočíšnych druhov na Zemi, ale taktiež aj o šírenie osvety, aby tieto druhy (a v konečnom dôsledku aj človek) mali kde prirodzene existovať. K ochrane životného prostredia môže prispieť každý, či už triedením a minimalizovaním odpadu, používaním ekologickejších čistiacich prípravkov ale aj používaním alternatívnej, prípadne zdieľanej dopravy. Veríme, že spoločným úsilím sa nám podarí zachovať svet a jeho krásy aj pre budúce generácie.