Európsky deň národných parkov - 24. máj

Európsky deň národných parkov – 24. máj
Každý rok ai 24. mája Európa pripomína význam národných parkov a ich úlohu pri ochrane prírodných a kultúrnych pokladov našich krajín. Európsky deň národných parkov vznikol v roku 1999 a odvtedy sa stáva príležitosťou na zvýšenie povedomia o potrebe ochrany prírodného dedičstva a na oslavu krás a hodnôt našich národných parkov.

Máme veľké šťastie, že v našej malej krajine sa nachádza hneď deväť národných parkov. Každý z nich má svoje jedinečné charakteristiky a prírodné bohatstvá, ktoré treba chrániť a zachovávať pre budúce generácie.

Začnime napríklad Tatrami, ktoré sú jedným z najznámejších národných parkov v Európe.

Tatranský národný park (TANAP) chráni územie na slovenskej strane hôr a je domovom mnohých endemických druhov rastlín a zvierat. Súčasne je aj našim najstarším národným parkom, ktorý vznikol už v roku 1949.

Náš druhý najznámejší národný park, Nízke Tatry (NAPANT), ponúka prechádzky v nádherných horských scenériách a ochranu unikátnych biotopov, ako sú horské lúky a jazierka.

Národný park Slovenský raj (NPSR) je turisticky veľmi vyhľadávaný. Známy je svojimi krásnymi prírodnými prekážkami, ktoré turisti môžu prekonať pri zdolávaní špecifických turistických trás.

Našim najmenším národným parkom je Pieninský národný park s rozlohou 37,5 km² nachádzajúci sa na hraniciach s Poľskom v prešovskom kraji.

Ďalšie národné parky zahŕňajú Národný park Malá Fatra, Muránska planina, Poloniny, Slovenský kras a Veľká Fatra.

Každý z týchto parkov má svoju vlastnú jedinečnú hodnotu. Zodpovednosť chrániť toto bohatstvo nesie nielen naša vláda a ochranári, ale aj my všetci.

Mnohé zoologické záhrady a záchranné stanice vo svete spolupracujú práve s národnými parkmi na prinavrátení alebo jednoducho zväčšení populácie prirodzene sa vyskytujúcich druhov na konkrétnom území.