Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti - 22. máj

Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti – 22. máj

Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti sa slávi 22. mája a má za cieľ zvýšiť povedomie o význame biologickej diverzity a jej ochrane.

Biologická diverzita alebo biodiverzita predstavuje rozmanitosť druhov rastlín, živočíchov a mikroorganizmov, ako aj genetickú a ekologickú rozmanitosť v ich prírodných prostrediach.

V posledných desaťročiach sa biodiverzita stala ohrozenou kvôli rôznym ľudským aktivitám, ako sú napríklad odlesňovanie, poľnohospodárska činnosť, urbanizácia, nadmerný lov a rybolov, znečisťovanie životného prostredia a klimatické zmeny.

 

Stratou biodiverzity dochádza k vážnym ekologickým a hospodárskym dôsledkom, vrátane zhoršenia kvality pôdy a vody, narušenia potravinových reťazcov, straty ekosystémov a ohrozenia zdrojov obživy ľudí.

Preto je dôležité, aby sme sa všetci podieľali na ochrane biodiverzity.

 

 

Na medzinárodnej úrovni bola prijatá Rámcová dohoda OSN o klíme a biodiverzite, ktorá stanovuje ciele a opatrenia na ochranu biodiverzity a udržateľné využívanie prírodných zdrojov.

 

 

Na národnej a regionálnej úrovni sa prijímajú rôzne opatrenia na ochranu biodiverzity, ako sú napríklad vytváranie chránených území, podpora tradičných agropotravinárskych systémov a ekologického poľnohospodárstva, monitorovanie stavu druhov a ich prírodných prostredí, či podpora ekoturistiky.

 

 

Pretože v Malkia Parku vieme, aká je ochrana biodiverzity dôležitá, pripravili sme pre našich návštevníkov v sobotu, 25. 5. 2024 podujatie: Deň biodiverzity a Deň korytnačiek v Malkia Parku.

Čo u nás v tento deň uvidíte/zažijete?

– 10.40 hod: papagáje – pri vstupe do parku,

– 11.00 hod – začiatok pri leopardoch škvrnitých čiernych,

– 14.30 hod – začiatok pri jaguároch amerických,

  • prednášky a zaujímavosti z ríše zvierat – BROZ: 12.00 – 17.00 hod, altánok pri jaguároch,
  • prednášky a zaujímavosti z ríše zvierat – SAV: 11.00 – 15.00 hod, altánok pri jaguároch,
  • zábavno-vzdelávací infostánok: 12.00 – 17.00 hod, altánok pri jaguároch.

Tešíme sa na Vás:).

Otváracie hodiny Malkia Parku: Malkia Park Kontakt

Cenník Malkia Parku: Cenník Malkia Park

Zmena programu vyhradená.