Svetový deň sťahovavého vtáctva - 13. máj

Svetový deň sťahovavého vtáctva – 13. máj

13. mája si pripomíname Svetový deň sťahovavého vtáctva, ktorý sa koná na podporu ochrany migrujúcich vtákov po celom svete.

Tento deň je príležitosťou na to, aby sme si uvedomili dôležitosť migrácie vtákov a ochranu ich životného prostredia, ktoré je kľúčovým faktorom pre ich prežitie.

Migrácia vtákov je dlhodobý proces, ktorý zahrňuje množstvo faktorov vrátane zmeny sezónnych podmienok, nedostatku potravy, hniezdisk a klimatických zmien.

 

Migrujúce vtáky cestujú z jednej časti sveta do druhej, aby si našli vhodné miesto na hniezdenie a zabezpečili si potravu.

 

Našťastie môžeme konštatovať, že v posledných desaťročiach sa povedomie o migrujúcich vtákoch zlepšilo, pretože rôzne organizácie a vlády po celom svete sa snažia zlepšiť ochranu týchto zvierat.

V rámci tejto snahy bolo vytvorených množstvo programov a projektov na ochranu vtákov, ako aj na sledovanie ich migrácií.

Sledovania sa nezúčastňujú iba vedci na odbornej úrovni, ale taktiež býva obľúbenou činnosťou aj širokej laickej verejnosti, ktorá si k týmto fascinujúcim tvorom našla cestu aj vďaka neutíchajúcemu záujmu množstva zanietencov.

 

Migrujúce vtáctvo je dôležitou súčasťou našej prírody a jeho migrácia z jednej časti sveta do druhej je nádherným prírodným javom. Pretože migrácia vtákov je komplexný proces, je potrebné spolupracovať na celosvetovej úrovni.

Na Slovensku sa nachádza množstvo oblastí, kde sa vyskytujú migrujúce vtáky. Jednou z najznámejších oblastí hniezdísk je tzv. Vtáčí ostrov, ktorý sa nachádza na západnom Slovensku na vodnom diele Gabčíkovo.

Vstup na ostrov je ľuďom zakázaný, ale je možné vtáky pozorovať z rozhľadne.
Odhaduje sa, že počas sezóny sa na ostrove vymení počas hniezdenia až 70 000 jedincov.

 

Z asi 115 pozorovaných druhov vodného vtáctva sa vyzdvihuje hlavne kalužiak červenonohý a čajka čiernohlavá, ktorej početnosť na ostrove z neho robí najväčšie hniezdisko tohto druhu v celej strednej Európe.

Dominantou prednej časti Malkia Parku je prírodné jazero, ktoré poskytuje útočisko a hniezdisko vodným vtákom.


Môžete u nás vidieť druhy ako labuť čiernu, hus labutiu, hus cisársku, či mnohé iné.