Svetový deň monitorovania vody

Svetový deň monitorovania vody

18. september (po starom október) je v kalendári venovaný Svetovému dňu monitorovania vody. Tento deň nám pripomína výzvu, ktorej čelia ľudia po celom svete: udržiavanie zásob čistej pitnej vody. Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie o dôležitosti čistej pitnej vody a vyzvať jednotlivcov, spoločnosti a vlády k podpore a implementácii opatrení na zachovanie a obnovu vodných zdrojov.

 

História vzniku tohto dňa siaha do roku 2003, kedy ho založila americká organizácia na ochranu životného prostredia, aby upozornila na dôležitosť kvality vody, ochrany globálnych vodných zdrojov a presadzovania potreby monitorovania kvality vody. Spočiatku bol zvolený dátum 18. október ako pripomienka na výročie amerického zákona o čistej vode, ktorý bol kongresom prijatý v roku 1972. V roku 2007 bol Svetový deň monitorovania vody presunutý o mesiac skôr, teda na 18. septembra, aby sa uľahčila účasť tým krajinám vo svete, kde už 18. októbra dosahujú vonkajšie teploty body mrazu. Na území Slovenska sa niektoré organizácie prikláňajú k oslave tohto dňa v septembri, niektoré v októbri. Samotný dátum nie je tak dôležitý ako pointa tohto dňa, ktorá zostáva stále rovnaká: šíriť osvetu o dôležitosti monitoringu slovenského najväčšieho bohatstva – vody.

 

Témou dňa v roku 2023 je “Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete” (z anglického originálu “Be the change you want to see in the world”). Táto téma nám pripomína, že globálnu zmenu je možné umožniť len vďaka drobným krokom jednotlivcov. Každý jeden z nás vie prispieť k lepšiemu monitoringu a ochrane vody. Pričom ľudí, ktorí nemajú prístup k pitnej vode, sú na svete stovky miliónov.

 

Voda je životne dôležitou zložkou našej planéty. Je nevyhnutná pre všetky živé organizmy, vrátane ľudí, zvierat a rastlín. Priemerne ťažký človek pri bežnej záťaži by mal denne vypiť približne 2 až 3 litre vody, čo je odporúčaná denná dávka podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). A čo sa stane, keď porovnáme s človekom zvieratá?

 

Človek bez vody prežije v priemere 3 dni a denne by mal vypiť cca 2,5 litra vody.

 

Pri levoch ich príjem vody značne závisí od možností a koristi. Lev prežije bez vody aj niekoľko dní (v priemere 4), avšak ak môže, pije denne. Vo voľnej prírode bolo pozorované, že dokáže naraz vypiť bez problémov aj 3 litre vody.

 

Narozdiel od levov také tigre žijúce vo voľnej prírode v horúcich podmienkach dokážu denne vypiť aj 75 litrov vody. Všeobecne platí, že spotreba vody pri veľkých mačkovitých šelmách značne závisí od množstva a druhu koristi, nakoľko korisť je taktiež zdrojom tekutín.

 

Taká zebra dokáže prežiť bez vody aj päť dní. Ak má možnosť, denne vypije vo voľnej prírode cca 14 litrov. Aj u bylinožravcov množstvo vody závisí od kvality a množstva prijatej potravy. Zebry vo všeobecnosti nie sú vyberavé a dokážu prežiť aj na veľmi chudobnej a suchej pastve.

 

Čo sa výdrže týka, tak ťava je skutočne fascinujúcim živočíchom. Bez vody dokáže prežiť niekoľko týždňov. Voľne žijúce skupiny tiav dvojhrbých dokonca v zimnom období prežijú bez priameho pitia vody niekoľko mesiacov (cca 6-7). Vystačia si s vodou získanou z potravy a sú ochotné prejsť niekoľko desiatok kilometrov za snehom, ktorý požierajú. Bez jedla je ťava schopná prežiť niekoľko mesiacov. Všetko je vždy závislé od záťaže zvieraťa, jeho aktivity, vonkajších podmienok a zdravotného stavu jedinca. Ťava dokáže prežiť aj stratu 40% svojej hmotnosti. Taktiež toto zaujímavé zviera dokáže prijať aj vyše 100 litrov vody na jedno napojenie.

 

Zvieratá majú rôzne nároky na vodu, ktoré závisia od ich druhu, veľkosti, typu potravy a životného prostredia. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že drvivá väčšina plazov a vtákov potrebuje na svoj život menšie množstvo prijatej vody ako cicavce. Napríklad taký slon bežne denne vypije aj 150 litrov vody, čo je dôsledok ich veľkej hmotnosti a množstva potravy, ktorú denne konzumujú. Na druhej strane, niektoré druhy zvierat môžu prežiť s minimálnym množstvom vody. Kengury majú schopnosť vstrebávať vodu z potravy a môžu tak vydržať dlhé obdobia bez priameho pitia. Za cicavca, ktorý potrebuje vypiť najmenej vody, sa považuje tarbík. Tarbíky sa svojmu životu v púštiach a polopúštiach prispôsobili skutočne bravúrne a potrebujú len minimum vody. Drvivú väčšinu vody získavajú z potravy. Aj telesné hospodárenie s vodou je veľmi šetrné. Ich obličky sú až štyri krát účinnejšie ako ľudské.

 

V Malkia Parku, samozrejme, našim zvieratám poskytujeme vodu “ad libitum”, teda v neobmedzenom množstve. Zvieratá majú ku vode neustály prístup a je len na nich, koľko vody denne vypijú a bude im to stačiť. Napríklad naše jaguáre, tigre či medvede majú aj priamo vo svojich výbehoch rôzne jazierka, aby sa mohli vo vode ochladiť, poumývať, zahrať… Kapybary majú cez letné obdobie prístup na veľké jazero.

 

Svetový deň monitorovania vody nám pripomína, že čistá voda je vzácny zdroj, ktorý musíme chrániť a zachovať pre všetky formy života na našej planéte. Je príležitosťou na zdôraznenie úsilia, ktoré je potrebné vynaložiť na ochranu vody pre súčasné aj budúce generácie. Je to tiež čas na vzdelávanie verejnosti o udržateľnom využívaní vodných zdrojov, ako aj o vplyve znečistenia vody na životné prostredie a ľudské zdravie.