Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami-29. apríl

Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami-29. apríl
Tento deň slúži ako pripomienka dôležitosti medzigeneračnej spolupráce a solidarity a zdôrazňuje význam zdravého vzťahu medzi rôznymi generáciami.

Spolupráca medzi generáciami má dôležitý vplyv na kvalitu života a blahobyt celého spoločenstva.

Medzigeneračná solidarita je kľúčová pre rozvoj a upevňovanie sociálnych väzieb v rámci spoločnosti a je nevyhnutná pre udržateľné hospodárstvo a prosperitu. Na druhej strane, nesprávne pochopenie medzigeneračných vzťahov a konflikty medzi generáciami môžu spôsobiť negatívny vplyv na sociálne cítenie v celej krajine.

Tento deň sa dostal do povedomia od roku 2009 pod záštitou Európskej platformy pre starších ľudí.
Európska únia sa aktívne angažuje v podpore spolupráce a solidarity medzi generáciami.
Cieľom Európskeho dňa solidarity a spolupráce medzi generáciami je zdôrazniť význam vzájomnej podpory a porozumenia medzi generáciami a propagovať tieto hodnoty v celej Európe.

Tento deň tiež slúži ako príležitosť na oslavu prínosu starších ľudí a na zvýšenie povedomia o potrebách a záujmoch rôznych generácií.