Súkromný chov šeliem by sa mal na Slovensku skončiť ...

Súkromný chov šeliem by sa mal na Slovensku skončiť …
Vážení naši návštevníci a podporovatelia! Viacerí sa nás pýtate, či sa nás týka od nového roku novelizácia zákona, ktorá má zakázať súkromný chov šeliem na Slovensku. Áno, aj nás sa to týka, nakoľko aj my patríme medzi tieto chovy. Možno medzi tie lepšie, ale patríme :) Viete , že sa snažíme starať o našich zverencov najlepšie ako sa dá, poskytnúť im riadnu starostlivosť, nielen čo sa rozľahlých a rozmanitých výbehov týka, ale aj z tej výživovej a zdravotnej stránky. Taktiež šírime osvetu a učíme návštevníkov o živote týchto zvierat nielen v zajatí , ale aj voľnej prírode. Snažíme sa upozorňovať na hrozby a riziká, ktorým v dnešnej dobe musia čeliť, ako je strata prirodzeného prostredia, ilegálny lov, ilegálny obchod a mnoho ďalšieho.

Po celej Európe existuje sieť záchranných staníc pre veľké či malé šelmy pochádzajúce z nevhodných podmienok, cirkusov, ilegálneho obchodu. Aké podmienky majú takéto zahraničné záchranné stanice? Vytvoriť im dostatočne pristranné výbehy , enrichmenty , starostlivosť nielen o ich zdravie ale aj psychiku, so zásadou nerozmnožovať ich , nakoľko ich pôvod častokrát nie je nijako zdokumentovaný a podložený, nepoznáme ich históriu.

Na Slovensku momentálne fungujú zo zákona záchranné stanice pre tunajšie divožijúce zvieratá. V niektorých prípadoch sú to zvieratá po rekonvalescencii vypúšťané do voľnej prírody , avšak niektoré následkom zdravotných hendikepov túto možnosť už nemajú. Pri veľkých mačkovitých šelmách a iných exotických zvieratách narodených v zajatí , možnosť vrátenia do voľnej prírody NEEXISTUJE. Práve preto túto funkciu na Slovensku preberajú zákonom schválené zoologické záhrady , ktoré ale v súčasnosti tiež nemajú dostatok nových priestorov pre prijímanie ďalších jedincov.

Súkromní majitelia rozmnožujú levy a tigre bez ohľadu na to , či pre ne majú dostatok nového vhodného priestoru/domova alebo nie . My momentálne tiež nemáme viac voľných výbehov , preto nedokážeme prijať ďalších jedincov.

Chrániť treba tie EŠTE existujúce vo voľnej prírode!

Ako? Je to veľmi ťažké , pretože ČLOVEK sa postaral o to, aby im zmenšil teritóriá, pretože ČLOVEK sa postaral o to, aby ich vyzabíjal pre svoje potreby alebo len tak zo zábavy , pretože ČLOVEK sa postaral o to, aby im ulovil ich potravu … ČLOVEK JE NA VINE, a preto ČLOVEK sa bude musieť spamätať , aby nevyhynuli ďalšie druhy a ich poddruhy… Z tohoto dôvodu máme MY VŠETCI morálnu zodpovednosť podielať sa na záchrane týchto zvierat, ale tá záchrana sa primárne deje vo VOĽNEJ PRÍRODE! Jedince v ľudskej opatere , v zoo či v záchranných staniciach sú ambasádormi svojho druhu. Ich úlohou je prihovárať sa za celú ich populáciu. Našou úlohou je lepšie ich poznať , vychovať budúce generácie k tolerancii / rešpektu a budovať vzťah ku všetkému živému v prírode.

V minulosti pre už vyhynuté poddruhy tigrov vo voľnej prírode sa mohlo v zajatí akurát predĺžiť ich úplné vyhynutie. V dnešnej dobe , kedy už veda, výskum a skúsenosti pokročili , by sa možno dalo zabrániť ich úplnému vyhynutiu , ale len koordinovaným spôsobom a s dopátrateľným rodokmeňom. To však v súkromných chovoch častokrát chýba, je tam príbuzenská plemenitba (inbreeding) a veľakrát sú skrížené už aj sibírske tigre s bengálskymi alebo skrížia leva s tigrom , čo je absolútne neprirodzené!

Zoologické záhrady majú svojich koordinátorov pre dané ohrozené druhy. Napríklad program EEP (EAZA EX-situ Programme), pod ktorým sa zastrešuje a koordinuje populácia ohrozených druhov v zoologických záhradách. Kladie sa tu dôraz na udržiavanie genetickej variability druhu , pária sa len nepríbuzné jedince, aby sa predchádzalo prípadným zdravotným problémom . Ak chce teda súkromná osoba rozmnožovať chránené druhy zvierat, mala by sa riadiť rovnakými pravidlami a spĺňať podmienky chovu.

My súhlasíme s týmto zákonom, vo viacerých vyspelých krajinách súkromné osoby nemôžu chovať levy, tigre, medvede , opice …

Budeme robiť všetko preto, aby sme spĺňali podmienky pre štatút ZOO a mohli sa naďalej a ešte intenzívnejšie podielať na ochrane a pomoci všetkým zvieratám.

Ďakujeme VÁM za podporu!