Svetový deň laboratórnych zvierat - 24. apríla

Svetový deň laboratórnych zvierat – 24. apríla
Každý rok sa od roku 1986 oslavuje 24. apríla Svetový deň (aj týždeň) laboratórnych zvierat.

Cieľom tohto dňa je upriamiť pozornosť na etické a morálne aspekty používania zvierat vo vede a výskume.

Aj keď mnoho zvierat sa používa na testovanie nových liekov a terapií, mnohé organizácie na ochranu zvierat argumentujú, že by sme mali minimalizovať ich utrpenie a využívať alternatívne metódy výskumu.

Podľa organizácie Humane Society International sa každý rok používa viac ako 100 miliónov zvierat na výskum a výučbu len v Amerike.

Medzi najčastejšie používané zvieratá patria hlodavce, psy, mačky a opice.

 

Mnoho organizácií a inštitúcií vyvinulo etické normy pre používanie zvierat v laboratóriách.

 

Niektoré inštitúcie vyvíjajú alternatívne metódy na testovanie liekov a terapií, ako sú napríklad bunkové kultúry a počítačové modelovanie.

Tieto alternatívne metódy môžu byť nielen etické, ale aj účinnejšie a presnejšie ako testovanie na zvieratách.

 

Napriek tomu, že alternatívne metódy ešte nie sú úplne prijímané a niektoré krajiny stále požadujú testovanie na zvieratách pre schválenie nových liekov, uvedomelí výskumníci sa stále snažia minimalizovať utrpenie zvierat.

 

Svetový deň laboratórnych zvierat je dôležitou udalosťou pre zoologické záhrady po celom svete.

Zoologické záhrady sa snažia ochraňovať a udržiavať rôzne druhy zvierat v zajatí, ale zároveň podporujú aj výskum a ochranu zvierat v prírode.

Pretože výskum na zvieratách a výskum na zvieratách v zajatí sú často úzko prepojené, zoologické záhrady sa snažia zabezpečiť, aby sa zvieratá v ich starostlivosti využívali len na nevyhnutný výskum – napríklad pozorovanie ich správania a tvorba etogramov.