Deň Zeme - 22. apríl

Deň Zeme – 22. apríl

Deň Zeme, známy aj ako Earth Day, je globálny deň oslavy a uznania dôležitosti ochrany životného prostredia.

Tento deň, ktorý sa slávi každoročne 22. apríla, bol prvýkrát zorganizovaný v roku 1970 v Spojených štátoch amerických. Od tej doby sa rozšíril po celom svete a je teraz koordinovaný mnohými organizáciami vrátane Earth Day Network.

Deň Zeme je dôležitým dňom na podporu ochrany životného prostredia a zlepšenie kvality našej planéty.
Tento deň je príležitosťou pre každého z nás, aby sme sa zamysleli nad tým, ako môžeme prispieť k ochrane našej planéty a zlepšeniu jej stavu pre budúce generácie.

Téma Dňa Zeme 2024: Planéta vs. plasty

Deň Zeme 2024 bude slávený po celom svete.

Mnoho organizácií, škôl a spoločností organizuje rôzne akcie na podporu ochrany životného prostredia formou dňa otvorených dverí, zbierok, diskusií a prednášok či ekologických aktivít.

Deň Zeme nám dáva možnosť zamyslieť sa nad tým, čo môžeme urobiť pre ochranu životného prostredia, aj keď to môže byť zdĺhavý proces.

Ako môžete prispieť ku Dňu Zeme?

Keďže rok 2024 sú témou plasty, môžete sa vyhnúť nákupu jednorázových plastových obalov, navštívte napr bezobalové obchody.

Separujte plasty.

Informujte sa o škodlivosti plastov, čítajte blogy, pozrite si ekofilm, vytvorte na škole prednáčšku o možnostiach ochrany planéty pred nadmerným odpadom tvoreným plastami.

Môžete si vytvoriť tematické omaľovávanky pre deti na hranie doma, ale aj v školských kluboch.

Každý krok, ktorý robíme pre ochranu životného prostredia, môže mať pozitívny vplyv na celú planétu.
Mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako môžeme zmeniť svoje správanie a prispieť k udržateľnému rozvoju.

Nemusíte sa však zamerať len na tému plasty.

Mnoho miest, škôl, klubov slávi Deň Zeme napr uprataním školských dvorov, zbieraním odpadu v lese, prednáškami, tematickými súťažami pre deti, vysádzaním stromov,…

Nezabúdajme ani na ostatné problematiky ochrany Zeme:
● Zníženie emisií: Jednou z hlavných tém Dňa Zeme bude boj proti klimatickým zmenám. Hovorme a zamyslime sa, ako môžeme znížiť emisie skleníkových plynov a zlepšiť kvalitu ovzdušia.
● Ochrana biodiverzity: Planéta stratila v posledných desaťročiach množstvo druhov rastlín a zvierat. Deň Zeme sa zameriava aj na to, ako môžeme chrániť biodiverzitu a zabrániť ďalšiemu úbytku druhov.
● Znižovanie odpadu: Odpad je jedným z najväčších problémov, ktoré dnes svet čelí. Snažme sa znižovať množstvo odpadu, recyklovať a znovupoužívať materiály.
● Udržateľná výroba: Výroba spotrebnej elektroniky a iných tovarov má často negatívny vplyv na životné prostredie. Snažme sa kupovať ekologicky nezávadné, recyklovateľné.

Nekupujme, čo nepotrebujeme. Zdieľajme, požičiavajme si, recyklujme.

 

Deň Zeme a zoologické záhrady.

Zoologické záhrady, ako miesta rekreácie a vzdelávania, zohrávajú taktiež významnú úlohu pri podpore Dňa Zeme a ochrane životného prostredia celkovo.

Čo sa témy plastov a Zero waste odpadov týka, Malkia Park nezaostáva – v bistrách sa už takmer od vzniku parku používajú vratné poháre na čapované nápoje. Poháre sú tematické – sú na nich vyobrazené zvieratká, ktoré chováme v Malkia Parku.

Poháre si návštevníci môžu nechať aj ako suvenír z návštevy parku.

V Malkia Parku máme taktiež možnosť premietnuť školám envirofilm o škodlivosti plastov pre planétu Zem (tvorca filmu PlanetLover).

V parku sa vždy snažíme o nákup krmív pre zvieratá vo veľkých baleniach, s minimalizáciou plastových jednorázových obalov.

Zoologické záhrady sústavne spolupracujú aj na mnohých iných projektoch, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prostredie a zvieratá, ktoré v nich žijú.
Aktívne sa podieľajú na ochrane druhov, ktoré sú ohrozené vyhynutím.
Niektoré inštitúcie sa špecializujú na chov a následný návrat do prírody ohrozených druhov zvierat.
Zoologické záhrady tiež často finančne podporujú ochranu prírodných biotopov v oblastiach, kde sa nachádzajú ohrozené druhy a pravidelne robia finančné zbierky.

V našom parku sa snažíme zvieratám poskytnúť čo najväčší priestor s členitými terénmi vo výbehoch, aby sme čo najviac simulovali prirodzené podmienky a predchádzali tak u zvierat výskytu porúch správania vzniknutých z nevhodných chovateľských podmienok.

Príďte nás navštíviť, tešíme sa na Vás.