Svetový deň levov 10.8. a akcia Deň šeliem 12.8.

Svetový deň levov 10.8. a akcia Deň šeliem 12.8.

Dňa 10. augusta slávime Svetový deň levov, významný deň venovaný oslave a ochrane týchto majestátnych šeliem. Lev je symbolom sily, hrdosti a krásy. Nie nadarmo ho má aj naša organizácia priamo v logu. Našou prvou zverenkyňou bola práve levica Malkia, ktorá dala názov celému parku. V zoo Malkia Park sme plní nadšenia, že sme domovom pre niekoľko jedincov tohto nádherného druhu, a tešíme sa, že môžeme oslavovať a vzdávať hold týmto kráľom stepí.


Prvý Svetový deň levov vznikol v roku 2013. Na čele iniciatívy stáli manželia Dereck a Beverly Joubertovci, ktorí sú nadšenci pre ochranu prírody a divoké mačky. Po zistení, že populácia levov sa celosvetovo drasticky znížila (počas dvadsiateho storočia zhruba z 200 000 na 35 000 a ich počet sa stále zmenšoval až na cca 23 000), sa Joubertovci obrátili na “National Geographic” so žiadosťou o pomoc. Oslavu tohto vznešeného stvorenia živočíšnej ríše založila organizácia Big Cat Rescue, najväčšia akreditovaná organizácia na svete venovaná veľkým mačkovitým šelmám. Odvtedy sa tento deň stal významnou udalosťou na pripomenutie dôležitosti ochrany levov a zvýšenie informovanosti verejnosti o ich situácii.


Krajinou číslo jeden s najvyšším počtom levov vo voľnej prírode je Tanzánia. Niektorí vedci očakávajú, že počet bude okolo 15 000 divých levov. Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) odhaduje, že celkový počet levov vo voľnej prírode v roku 2023 je 23 000 až 39 000 jedincov.


V Malkia Parku pripisujeme obrovský význam nielen Svetovému dňu levov, ale taktiež aj oslavám ostatných druhov šeliem, ktoré v parku chováme. V auguste svoj deň oslavuje viacero druhov šeliem. Aj preto sme sa rozhodli dňa 12. augusta zorganizovať Deň šeliem. Na tento výnimočný deň pripravujeme sériu špeciálnych aktivít, ktoré sú zamerané na vzdelávanie, osvetu a zábavu pre našich návštevníkov. Návštevníci budú mať príležitosť vidieť zblízka a “v loveckej akcii” na komentovaných kŕmeniach nielen našich levov, ale aj leopardy, tigre, jaguáre či jediné psy hyenovité na Slovensku a dozvedieť sa viac o ich význame pre prírodné ekosystémy.


Lev púšťový (Panthera leo) je ohrozený druh, ktorý čelí rôznym hrozbám, ako je strata biotopu, pytliactvo a nezákonný obchod. Za obrovskú raritu sa pokladajú biele (správne leucistické) levy. Zazrieť ich vo voľnej prírode je takmer nereálne, nakoľko tento gén je veľmi vzácny, mláďatá sú veľmi výrazné pre predátorov a zaujímavé pre pytliakov a aj keby sa takýto lev dožil dospelosti, bude aj výraznejší pre korisť, ktorú sa mu nepodarí tým pádom tak ľahko chytiť. Takéto levy sa rodia vyslovene biele, až vekom sčasti tmavnú. Ich počet sa odhaduje len na niekoľko desiatok jedincov na svete, pričom najvoľnejšie sa chovajú v Krugerovom národnom parku v Afrike. V Malkia Parku sa tešíme z našej jedinečnej svorky bielych levov. Leon, Kelly a Kimba sa narodili už v zajatí leucistickým rodičom. V našom parku sa im darí dobre, a aj keď, samozrejme, nerobíme medzi našimi zvieratami rozdiely, medzi niektorými ošetrovateľmi práve tieto levy patria medzi najobľúbenejších zverencov. Leon je veľmi chápavý, komunikatívny a má pokojnú povahu.

 

V našich výbehoch taktiež môžete nájsť skupiny levov púšťových v klasickom pieskovom sfarbení.

 

Našou najstaršou levou zverenkyňou je Elza (*2006), ktorá žije spoločne vo výbehu s levicou Suriou (*2010). Lev sa vo voľnej prírode dožíva zhruba 12 rokov, v zajatí to môže byť až dvojnásobok.


Klasickú ukážku levej rodiny tvorí lev Cézar s levicou Kamu a ich dve dcéry Love a Arya. Aj vo voľnej prírode mladé samice vo svorke zostávajú, kým mladé levy sú po dovŕšení určitého veku vyhnané, aby si našli vlastný hárem. Lev sa na vrchole levej svorky udrží zhruba 2-3 roky.


V Malkia Parku máme aj skupinu levov, ktorých voláme familiárne “bratranci”. Jednalo sa o troch levov a jednu levicu. Diego a Alex sú bratia, ktorí majú spoločného otca a rozdielne matky. V rovnakom období ku nám došli aj mláďatá Kevin a Kiara a túto skupinu sa podarilo spojiť. Vo voľnej prírode sa tiež stáva, že na vrchole háremu, môžu byť dokonca až štyria dominantní samci, ktorí sú nejakým spôsobom krvne spojení (väčšinou sa jedná o skupinku mladých samcov z inej svorky). Alex už momentálne do tejto skupiny nepatrí a môžete ho vidieť spolu v expozícii s Malkiou.


Lev ako jediná mačkovitá šelma žije spoločensky, vo svorkách, a preto aj naša zverenkyňa Malkia nemohla po smrti svojej družky zostať vo výbehu sama, ak sme jej chceli zabezpečiť správne welfare. Zo skupiny bratrancov sa jej najviac pozdával Alex. Po postupnom a časovo náročnom zoznamovaní ich už dnes môžete vidieť v spoločnom výbehu.

 

Svetový deň levov je dôležitou príležitosťou na to, aby sme sa spojili, zvýšili povedomie a podporili ochranu tohto vzácneho druhu. V Malkia Parku sme odhodlaní pokračovať v našom úsilí o zachovanie levov a ich prírodného prostredia. Vyzývame aj vás, aby ste sa pridali k nám, šírili povedomie o tejto úžasnej šelme a prispeli k jej ich ochrane pre budúce generácie.