Svetový deň hospodárskych zvierat - 2. október

Svetový deň hospodárskych zvierat – 2. október

2. október je každoročne venovaný Svetovému dňu hospodárskych zvierat. Tento deň bol ustanovený v roku 1982 medzinárodným fórom ochranárskych organizácií, ktoré sa snažia zlepšiť životné podmienky hospodárskych zvierat.


Dátum 2. október bol zvolený ako odkaz na osobnosť Mahátmu Gándhího, ktorý sa práve 2. októbra narodil. Gándhí bol presvedčený, že všetky živé bytosti majú rovnaké práva a že hospodárske zvieratá by mali byť chované v humánnych podmienkach.

Svetový deň hospodárskych zvierat je príležitosťou na oslavu života týchto zvierat, ale zároveň aj výzvou k zlepšeniu ich životných podmienok. Hospodárske zvieratá hrajú dôležitú úlohu v ľudskej spoločnosti, pretože poskytujú človeku potravu, oblečenie, možnosti oddychu v agroturistike a taktiež zohrávajú dôležitú úlohu v krajinotvorbe, a pod. Na druhej strane sú však často chované v podmienkach, ktoré sú pre ne stresujúce a bolestivé.


Hlavné myšlienky Svetového dňa hospodárskych zvierat sú nasledovné:


  • Hospodárske zvieratá sú cítiace bytosti, ktoré majú rovnaké práva ako všetky ostatné živé bytosti.
  • Hospodárske zvieratá by mali byť chované v humánnych podmienkach, ktoré zodpovedajú ich prirodzeným potrebám.
  • Je potrebné podporovať udržateľné formy chovu hospodárskych zvierat, ktoré rešpektujú životné prostredie.

A ako sa dá osláviť Svetový deň hospodárskych zvierat?


Svetový deň hospodárskych zvierat sa dá osláviť rôznymi spôsobmi. Môžte sa zúčastniť podujatí organizovaných ochranárskymi organizáciami, naučiť sa viac o živote hospodárskych zvierat, podporiť udržateľné formy chovu hospodárskych zvierat, a i.


Budeme veľmi radi, ak nás poctíte svojou návštevou a potešíte sa spoločnosťou aj našich hospodárskych druhov zvierat.


Koza Rubina Vás pravdepodobne v našej “hospodárskej krajinke” zaujme na prvý pohľad asi najviac, lebo je zo všetkých kôz najväčšia a ku návštevníkom veľmi nebojácna. Táto fešanda anglonúbijského plemena je veľmi zvedavá, priateľská a chce mať o všetkých vo výbehu prehľad (najmä o naplnenosti kelímkov krmivom). Holandské minikozičky sú fascinujúce svojim sfarbením. V našej krajinke taktiež budete môcť nájsť aj oussantské ovečky či rôzne zaujímavé plemená sliepok ako napríklad hodvábnička.


Ďalej môžete u nás vidieť aj kamerunské ovce, ktoré sú typické svojou krátkou srsťou. Väčšinou sa vyskytujú pri svojich družkách zo stáda – ovciach valašiek. Naše hospodárske zvieratá dopĺňajú aj lamy krotké Bubu, Lamča, Bambi a Belo a lama alpaka Dežo. Pásť sa vo výbehoch nájdete aj naše poníky Egreša a Jannyho. Keď pri somárikoch a lamách nájdete aj zebru Vilka, nenechajte sa zmiasť. Nejedná sa, samozrejme, o hospodárske zviera, ale má vytvorené silné stádové putá so svojimi somármi. 


Náš kruh hospodárskych zvierat uzatvárajú ťavy dvojhrbé, ktoré sú ako druh pre ázijských kočovníkov nenahraditeľným zdrojom obživy, ošatenia a dokonca aj tepla (vedia vysušiť ich trus a použiť ho ako “palivo”, ktorým si kúria). 


U nás využívame srsť našich kopytníkov na tvorbu enrichmentov (rôznych hračiek na obohatenie prostredia) pre naše šelmy. Taktiež je pre nás nesmierne užitočné ich prirodzené spásanie porastov. Niekedy preto naše stáda môžete vidieť pri jazere spolu s kapybarami, či dokonca v safari výbehu pre mačkovité šelmy (samozrejme, bez šeliem). Kopytníky v safari výbehu nielen spásajú porast, ale ho aj prirodzene hnoja a zároveň zanechávajú pachové stopy. Tieto pachové stopy v safari výbehu zostávajú, aj keď naše kopytníky presunieme späť do ich vlastných výbehov. Levy či tigre, ktoré sú následne do safari výbehu vpustené, majú často mozog zamestnaný týmito pachmi na niekoľko hodín. Predchádzame tak vzniku rôznych etopatií, čiže porúch správania.


Právo na chov v adekvátnych chovných podmienkach má mať každé zviera a je na každom z nás, aby sme sa snažili podporovať chovy, ktoré zabezpečujú nielen telesné, ale aj psychické zdravie zvieraťa. Svetový deň hospodárskych zvierat je príležitosťou na to, aby sme sa zamysleli nad tým, ako môžeme zlepšiť život všetkých hospodárskych zvierat, ktoré nám dávajú tak veľa.