Medzinárodný deň biodiverzity - 22. máj

Medzinárodný deň biodiverzity – 22. máj
22. 5. si pripomíname Medzinárodný deň biodiverzity – International Day for biological diversity

Dňa 22. mája 1992 bol v Nairobi prijatý text Dohovoru o biologickej diverzite. Dohovor bol predložený na podpis na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji UNCED 1992 v Rio de Janeiro a nadobudol platnosť 29. decembra 1993.
V samotnom Dohovore o biologickej diverzite (článok 2) je termín biologická diverzita definovaný ako “rôznorodosť všetkých živých organizmov vrátane ich suchozemských, morských a ostatných vodných ekosystémov a ekologických komplexov, ktorých sú súčasťou”, termín biologická diverzita v zmysle Dohovoru teda označuje nielen rôznorodosť v rámci druhov a medzi druhmi, ale aj rozmanitosť (diverzitu) ekosystémov.

Slovenská republika sa stala členskou krajinou dohovoru v roku 1994. Dohovor je postavený na uznaní hodnoty spoločného prírodného dedičstva a na úcte k všetkým formám života.

Prečo je biodiverzita dôležitá?

Biodiverzita je podstatná pre mnohé ľudské činnosti. Veľká časť potravinárskej výroby je možná iba vďaka prírode, ktorej súčasťou je úrodná pôda a voda, či včely, ktoré opeľujú rastliny a stromy. Rastliny čistia vzduch tým, že uvoľňujú kyslík a pohlcujú škodlivé znečisťujúce látky.

Mnohé prírodné systémy sú pod rastúcim tlakom ekonomických záujmov, čo sa odráža na ich menej účinnom fungovaní a môže dokonca viesť k ich zániku. Strata biodiverzity neznamená len stratu rastlín a zvierat, ale aj nižšiu produkciu celých ekosystémov a ich väčšiu zraniteľnosť voči vonkajším vplyvom. Môžeme stratiť úrodnú pôdu, prísť o zásoby rýb a včeliu populáciu.

7 vecí, ktoré môže pre ochranu biodiverzity urobiť každý z nás:

– Znižujem svoju uhlíkovú stopu
– Nakupujem lokálne potraviny
– Zlepšujem informovanosť o biodiverzite vo svojom okolí
– Šetrím pitnou vodou
– Obmedzím produkciu odpadu
– Používam ekologicky šetrné čistiace prostriedky
– Využívam udržateľné techniky vo svojej záhrade

zdroj: enviroportal, https://www.unep.org/events/un-day/international-day-biological-diversity-2022, https://www.veolia.sk/aktuality/22-maj-medzinarodny-den-biodiverzity-0