Medzinárodný deň gibonov - 24. október

Medzinárodný deň gibonov – 24. október

24. október je dátum, ktorý je zasvätený jednému z najohrozenejších druhov primátov na svete – gibonom. Medzinárodný deň gibonov si kladie za cieľ zvýšiť povedomie o týchto úžasných tvoroch a ich ohrozenom postavení v prírode. Giboni sú známe svojou nesmierne silnou pripútanosťou ku svojej rodine a prostrediu – domovu – kde žijú. Svoj domov neopúšťajú ani napriek devastácii. Ich nádherné piesne im slúžia nielen na udržiavanie partnerských vzťahov, ale taktiež aj na označenie teritória.


Medzinárodný deň gibonov vznikol v roku 2015 vďaka iniciatíve Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN = International Union for Conservation of Nature). Špeciálna skupina IUCN zaoberajúca sa primátmi sa snaží vzdelávať verejnosť, šíriť povedomie a osvetu, aby sa prirodzený výskyt gibonov vo voľnej prírode zachoval. Oslavy a pripomienky Medzinárodného dňa gibonov im v tomto šľachetnom úsilí pomáhajú, nakoľko zmena závisí vždy od správania sa mnohých jednotlivcov.


Giboni sú kľúčovými tvormi v ekosystémoch, v ktorých žijú. Ich strava a životný štýl ovplyvňujú šírenie semien, rast rastlín a celkovú biodiverzitu v ich prostredí. Ich úloha v udržiavaní lesných ekosystémov je neoceniteľná. Giboni sú indikátormi zdravia tropických lesov – keďže ich populácie klesajú, signalizuje to problémy v ich prirodzenom prostredí.


Bohužiaľ, gibony sú vážne ohrozené najmä odlesňovaním a ničením ich prirodzeného prostredia ľudskou činnosťou. Straty ich prirodzeného habitatu v dôsledku ľudských aktivít, pytliactvo či nelegálny obchod so zvieratami znižujú ich šance na prežitie. Bez primeraných opatrení by mnohé druhy gibonov mohli zmiznúť do budúcich desaťročí. Gibony patria medzi najohrozenejšie opice a medzi najkritickejšie ohrozené druhy primátov.


V Malkia Parku chováme dva jedince druhu gibon bieloruký – samca Luika a samicu Klaudiu. Luiko je typický svojim “detským” zjavom, nakoľko má guľatú tvár a je bledšej farby. Klaudia má trojuholníkovú tvár typickú pre dospelé gibony a je oproti Luikovi o dosť tmavšia. Ich viditeľné rozdiely avšak nie sú len na ich tele, ale pokiaľ dostanú napríklad novú hračku, enrichment, hneď sa prejavia aj rozdiely v ich povahách. Lui sa častokrát k novej hračke vrhne ako prvý, snaží sa ju rozbiť, otvoriť… Nemáš však dostatok trpezlivosti na jej rozlúštenie. Enrichment preto veľakrát po niekoľkých rýchlych nezdarených pokusoch s krikom odhodí. Klaudia je tá pokojnejšia z tejto dvojice. Po takomto Luikovom “divadle” prichádza ku hračke Klaudia, ktorá nad ňou porozmýšľa a po trpezlivom preskúmaní rôznych možností nakoniec príde na tú správnu a dostane sa ku chutným maškrtám.


Gibony sa pohybujú tzv. brachiáciou, pri ktorej využívajú svoje protiľahlé palce na všetkých končatinách a pohybujú sa hlavne hrudnými končatinami z konára na konár ako takí akrobati. Aj náš výbeh je prispôsobený na tento štýl pohybu. Na stropoch sú umiestnené rôzne hojdačky, konáre a úchyty. Vo výbehoch ich však môžete vidieť aj cupitať po panvových končatinách. Tento pohyb je väčšinou viditeľný hlavne v ľudskej opatere, nakoľko gibonom nehrozí na zemi žiadne nebezpečenstvo.


Tieto opice sú aktívne najmä cez deň. Ráno sa ozývajú hlasným spevom, ktorí sa šíri po celom Malkia Parku. Počas dňa niekedy spoločne Lui a Klaudia spievajú duety.


Veríme, že každý deň v Malkia Parku je pre Klaudiu a Luiho malým sviatkom 🙂 Aj keď Medzinárodný deň gibonov neslávia tak ako my, veríme, že tento deň pomôže po celom svete šíriť povedomie o gibonoch vo voľnej prírode, a tak zlepšiť životné podmienky týchto druhov.


A ako vie ku takémuto úsiliu pomôcť každý z nás? Napríklad:


Podporujte organizácie, ktoré sa venujú ochrane prírody a bojujú proti odlesňovaniu a pytliactvu. Gibony sa prirodzene vyskytujú v Ázií, no človek nemusí cestovať do ďalekých krajín, aby podporil úsilie o ich ochranu. Stačí si zodpovedne vybrať vhodnú organizáciu, ktorá aj vďaka malému príspevku dokáže vykonať veľké veci.


Vzdelávajte ľudí okolo seba o gibonoch, ich živote a hrozbách, ktorým čelia, aby sa zväčšilo povedomie o ich dôležitosti v ekosystémoch. Táto úloha je hlavnou myšlienkou Medzinárodného dňa gibonov. Čím viac jednotlivcov spojí svoje úsilie, tým väčší úspech táto snaha bude mať.


Kupujte produkty, ktoré sú vyrobené udržateľným spôsobom, aby sa minimalizovalo odlesňovanie. Gibony sú zvieratá, ktoré sú priamo ohrozené pestovaním palmy olejnej. Znížením alebo vylúčením potravín s komponentmi oleja z palmy olejnej zo svojho jedálnička prispievate k zníženiu jej produkcie.


Medzinárodný deň gibonov je dôležitou pripomienkou toho, že musíme jednotne konať na zachovaní týchto úžasných tvorov a ich domova. Ich prežitie je kľúčové pre udržanie rovnováhy v ekosystéme a je našou zodpovednosťou ich ochrániť pre budúce generácie. Budeme radi, ak nás poctíte svojou návštevou a prídete si pozrieť Klaudiu a Luika – dvoch zástupcov fascinujúceho druhu gibonov bielorukých. Človeku stačí pár chvíľ pred výbehom, aby v týchto zvieratách spoznal zaujímavé a inteligentné stvorenia.