Svetový deň lemurov - 26. október

Svetový deň lemurov – 26. október
26. októbra si pripomíname Svetový deň lemurov. Táto zaujímavá skupina tvorov je jedinečná tým, že všetci pochádzajú z Madagaskaru – ostrova, ktorý je známy svojou neobyčajnou biodiverzitou. Až 90% všetkých rastlín a živočíchov na Madagaskare je endemických, čo znamená, že sa vyskytujú len na tomto jednom konkrétnom území.
Endemický druh alebo endemit je organizmus, ktorý sa vyskytuje len v obmedzenom geografickom priestore, niekedy len na jednom určitom ostrove, horskom pásme alebo inom izolovanom mieste.
Madagaskar je jedným z najväčších biologických pokladov na svete práve vďaka svojej bohatej endemistickej faune a flóre. Môžeme povedať, že až 90% všetkého živého na Madagaskare nenájdeme žiť prirodzene nikde inde, iba na tomto jedinečnom ostrove.
Slovo lemur pochádza z rímskeho lemuros, čo môžeme preložiť ako “noční duchovia zomrelých”, respektíve ako “duchovia noci”.
Toto pomenovanie lemury získali vďaka svojmu štekavému hukotu, ktorý vydávajú v prípade identifikácie nebezpečia – najčastejšie predátora. Celá skupina si podáva správu ďalej a vedia sa tak v okamihu upozorniť a čo najrýchlejšie sa schovať. Tento varovný zvuk zároveň ukazuje predátorovi, že ho spozorovali. Najčastejšie sa lemury vyskytujú na jedálničku fosy, ktorá je skutočne veľmi obratným lovcom. Chytiť totižto lemura dá naozaj zabrať.
V zoo Malkia Park v Orechovej Potôni chováme tri skupiny lemurov kata (čiže dohromady 17 jedincov) a troch zástupcov druhu lemur vari.
Čierno-biele lemury vari Matias, Paty a Gabika sú obľúbené nielen medzi ošetrovateľmi, ale aj medzi detskými návštevníkmi.
Títo malí zvierací akrobati sa aj u nás bez problémov častokrát zavesia za panvové končatiny a buď si len tak visia hlavou nadol, alebo sa hrajú s enrichmentom, prípadne zbierajú maškrty či potravu. Toto pre nich typické správanie demonštrujeme aj počas doobedných komentovaných kŕmení. Jedná sa o prirodzené správanie lemurov vari, ktoré sa aj vo voľnej prírode takýmto spôsobom vedia udržať na vetvách a zbierať tak potravu z nižšie položených konárov alebo priamo zo zeme. V prípade akéhokoľvek nebezpečenstva skupina vydá varovný signál a v okamihu sa vedia stratiť v bezpečí korún stromov.
Menovite môžete v expozícii veľkej opičiarne vidieť šedé lemury kata Alfréda, Deisy, Zacka a Zackitu. Hovorovo ich voláme L4.
Lemury kata sú veľmi čistotné tvory a je radosť sa o nich starať. Ich čistotnosť môžete vidieť aj pri kŕmení, kedy dokonca zaklonia hlavu, aby im šťava z ovocia a zeleniny nestekala po srsti.
Druhá a tretia skupina lemurov žije vo výbehoch pomerne nového pavilónu novej opičiarne. Skupiny lemurov aj vo voľnej prírode sú voči sebe navzájom neznášanlivé a správajú sa ako také gangy. Pokiaľ sa jedna skupina dostane na územie druhej, snažia sa navzájom sa vyhnať, ba dokonca sa dokážu až zabiť. Preto aj medzi skupinou L6 a L7 máme dvojité pletivo, ktoré zabezpečuje, že sa jednotliví členovia skupín nepomiešajú, nedôjde medzi nimi ku nejakej šarvátke, ani prestrčeniu a poraneniu končatiny cez jednoduché pletivo.
Skupina L7, ktorú tvorí Edo, Gréta, Dory, Damian, Dag, Jack a Jano, spolunažíva s leguánom zeleným Diegom . So skupinou L6, v ktorej sú Mary, Kate, Winky, Tinky, Wicky a Julien, žije leguánom zelený Legom. Toto leguáno-lemurie spolunažívanie funguje bezproblémovo a druhy sa navzájom väčšinou ignorujú. Dokonca ani v čase podávania potravy nie sú voči sebe navzájom nevraživé. Diego síce sem tam uchmatne lemurom trochu zeleniny a ovocia, ale nik zo skupiny ho nevyháňa. Naopak pri Legovi sú skôr lemury tie, ktoré sú veľmi zvedavé na jeho šalát.
Lemury kata sú typické svojim čierno-bielym chvostom, ktorý býva prirodzene vztýčený pri pohybe zvieraťa po všetkých štyroch končatinách. Tento chvost slúži skupine na vzájomnú orientáciu sa vo vysokej tráve. Z lemurov, ktoré na zemi hľadajú potravu, tak trčia z trávy iba chvosty. Tento chvost si taktiež samec v období párenia natiera pachovými žľazami, aby samičku upútal nielen svojim zjavom, ale aj svojim pachom. Aj podľa pachu si samica volí najvhodnejšieho partnera na párenie. Pach samici vypovedá o genetike i zdravotnom stave samca.
Skupiny lemurov kata vedú dominantné samice, ale právo rozmnožovať sa majú všetky samice v skupine. Aj keď druhé dospelé jedince vo svojom území neznesú, bolo pozorované správanie, pri ktorom lemure kata “adoptovali” nájdené mláďa.
Mláďa doslova oddojčili, vychovali do svojej skupiny a prijali za svoje.
Na Madagaskare žije až 99 rôznych druhov lemurov a medzi hlavné hrozby pre všetky druhy patrí strata a fragmentácia ich prirodzeného prostredia, pytliactvo a lov.
Lemury sú dôležitou súčasťou ekosystému Madagaskaru. Pomáhajú regulovať populácie rastlín a živočíchov, prispievajú k biodiverzite ostrova, roznášajú semená rastlín… Zachovanie lemurov je dôležité nielen z etického hľadiska, ale aj z ekologického.
Svetový deň lemurov nám pripomína, že ochrana prírodných pokladov Madagaskaru je našou spoločnou zodpovednosťou. Straty ich prirodzeného habitatu v dôsledku odlesňovania a zmeny klímy ich postavili pred nepríjemné životné problémy.
Podpora výskumu, ochrany prírody a udržateľného turizmu na Madagaskare sú kľúčové pre zachovanie lemurov a ich jedinečného ekosystému.
Svet lemurov je fascinujúcou súčasťou prírody, ktorú, ako veríme, je potrebné zachovať aj pre budúce generácie.