Svetový humanitárny deň – 19. august

Svetový humanitárny deň – 19. august

Dňa 19. augusta slávime Svetový humanitárny deň, významný deň venovaný oslave humanitárstva. Tento deň je príležitosťou na pripomenutie významu solidarity, súcitu a globálnej spolupráce pri riešení humanitárnych problémov. V zoo Malkia Park sa pripájame ku tejto myšlienke a zdôrazňujeme dôležitosť humanitárneho záväzku nielen vo vzťahu k ochrane prírody a biodiverzity, ale taktiež poukazujeme na to, že ochranu a pomoc potrebujú nielen zvieratá a rastliny, ale, žiaľ, stále aj mnoho najzraniteľnejších skupín ľudí na svete.


História Svetového humanitárneho dňa siaha až do decembra 2008, kedy Valné zhromaždenie OSN vybralo práve 19. augusta. Tento deň bol zvolený na počesť tragédie z roku 2003, kedy v irackom Bagdade zomrelo 22 humanitárnych pracovníkov vrátane špeciálneho vyslanca OSN Sérgia Vieira de Mella. Svetový humanitárny deň slúži na uznanie práce humanitárnych pracovníkov, ktorí riskujú vlastné životy pri pomoci ľuďom na celom svete.


V Malkia Parku vnímame Svetový humanitárny deň ako príležitosť na upozornenie na potrebu humanitárneho záväzku aj vo vzťahu k ochrane prírody a zachovaniu biodiverzity. Sme si vedomí, že ochrana prírody je rozhodujúca pre udržanie ekologického rovnováhy a dobrého životného prostredia pre všetkých obyvateľov planéty.


Svetový humanitárny deň nám pripomína dôležitosť byť ľudský a správať sa zodpovedne voči iným ľuďom, ale aj voči prírode. Je to deň, kedy si uvedomujeme, že naša budúcnosť a blahobyt sú úzko prepojené s prírodou a jej ochranou. Vyzývame aj vás, aby ste sa pridali k nám a prejavili svoj humanitárny záväzok prostredníctvom ochrany prírody a podpory udržateľných praktík, aby sme spoločne vytvorili lepšiu budúcnosť pre všetkých.