Deň detí - 1. jún

Deň detí – 1. jún
Už v roku 1925 schválila Medzinárodná únia ochrany detí (International Union for Child Welfare) Ženevskú deklaráciu o právach dieťaťa. Táto deklarácia hovorí o základných princípoch práv detí, ako je napríklad právo na zdravie, výchovu, ochranu pred násilím, diskrimináciou a zneužívaním.

Medzinárodný deň detí bol stanovený v päťdesiatych rokoch minulého storočia Organizáciou Spojených národov (OSN) na oslavu a ochranu práv detí. Tento deň bol určený na pripomenutie, že deti sú najzraniteľnejšou skupinou v spoločnosti a že potrebujú
ochranu a podporu od dospelých.
Od tej doby sa MDD slávi po celom svete a organizujú sa rôzne akcie a podujatia, ktoré majú za cieľ zvýšiť povedomie o právach detí a upozorniť na problémy, ktoré sa týkajú detí v rôznych častiach sveta. Na Slovensku ho každoročne oslavujeme 1. júna, ale vo svete
presný dátum nie je striktne stanovený, takže rôzne krajiny ho oslavujú inokedy (napríklad v novembri).

Každý rok má Medzinárodný deň detí iné motto alebo tému, ktorá sa zameriava na určitý problém alebo výzvu, ktorému sú deti vystavené. Príkladom týchto tém môžu byť napríklad boj proti detskej práci, ochrana detí v čase konfliktov, zlepšenie prístupu k
vzdelávaniu či zdravotnej starostlivosti pre deti. Tohtoročná téma znie: “Investovať do budúcnosti znamená investovať do našich detí.” Myšlienkou je apelovať na zainteresovaných ľudí, aby poskytli viac peňazí do základného vzdelávania detí.
Medzinárodný deň detí je preto nielen oslavou detstva, ale aj dôležitým nástrojom na zlepšenie života detí po celom svete. Aj v Malkia Parku vieme, aké dôležité je detstvo pre formovanie osobnosti a charakteru. Tento deň nám pripomína, že deti sú nevinné a
potrebujú ochranu a podporu od nás, dospelých. Sú stále v procese učenia a rastu a my by sme im mali byť príkladom a pomáhať im pri ich vývoji.

Medzinárodný deň detí z pohľadu zoologickej záhrady nám môže slúžiť aj na pripomenutie, že všetky mláďatá majú právo na život, starostlivosť a ochranu. Láskavou a prijateľnou formou k veku dieťaťa vieme aj našich najmenších viesť k poznaniu rozmanitého
sveta fauny a flóry. Svojim príkladom im ukázať, že úcta k životu – nielen ľudskému – je kľúčom pre zachovanie rovnováhy v prírode a pre budúcnosť našej planéty.

Je dôležité si uvedomiť, že by sme sa mali snažiť poskytnúť deťom primerané prostredie a podporu, aby mohli rásť a rozvíjať sa ako silné a zdravé osobnosti. A to nielen v jeden deň, ale po celý rok. To je najdôležitejšia správa, ktorú by sme si mali brať so sebou z
Medzinárodného dňa detí.

V Malkia Parku oslavujeme Deň detí v sobotu 03. júna 2023.