Deň vody - 22. marec

Deň vody – 22. marec
22. marec vyhlásilo valné zhromaždenie OSN v roku 1992 v Rio de Janeiro za Deň vody

Valné zhromaždenie OSN v roku 1992 v Rio de Janeiro vyhlásilo 22. marec za Deň vody.

Zmyslom je podporiť informovanie verejnosti o nenahraditeľnom význame vody pre život pomocou konkrétnych aktivít venujúcich sa tejto téme.

V roku 2024 je témou témou Svetového dňa vody je VODA PRE MIER.
Cieľom je zamerať pozornosť na zásadnú úlohu, ktorú voda zohráva v stabilite a prosperite sveta.
Obmedzený alebo žiadny prístup k vode, ako aj jej znečistenie môže stupňovať napätie medzi krajinami a stať sa tak spúšťačom konfliktov vo svete.

 

Internetová stránka World Water Day uvádza konkrétne príklady, ako môže každý z nás pomôcť neplytvať vzácnou vodou:
– šetriť vodu – dávať si kratšie sprchy, nepúšťať zbytočne vodu, ak ju výhradne nepoužívame, pri umývaní zubov, riadov, jedla…
– bezpečné odstraňovanie odpadových vôd – opraviť presakujúce vodovodné a odpadové potrubia, vyprázdniť plné septiky, korektne nahlásiť typ spracovania odpadu
– zastaviť znečisťovanie – nevylievať potravinový odpad, oleje, lieky a chemikálie do záchoda a kanalizácie
– jesť lokálne – kupovať miestne, sezónne potraviny a hľadať produkty vyrobené s menším množstvom vody
– byť zvedavý – zistiť, odkiaľ pochádza moja voda a ako sa nakladá s mojim odpadom
– chrániť prírodu – zasadiť strom, vytvoriť záhradu – použitie prírodného riešenia na zníženie rizika záplav a uskladnenie vody
– vyčistiť – zúčastniť sa na čistení miestnych riek, jazier, mokradí…

 

V tento deň si taktiež pripomíname Medzinárodný deň tuleňov.
Niektoré zoo a akváriá (ktoré chovajú tulene) organizujú špeciálne podujatia ohľadom šírenia informácii o spôsobe života tuleňov.
Mnoho zanietených ľudí realizuje iniciatívu formou protestov proti zabíjaniu tuleňov a zákazu obchodu s výrobkami z týchto zvierat.