Svetový deň divokej prírody - 3. marec

Svetový deň divokej prírody – 3. marec

3. marca si každoročne pripomíname Svetový deň divokej prírody, vyhlásený Organizáciou Spojených národov s cieľom osláviť a zvýšiť povedomie o flóre a faune našej planéty, ale aj naliehavú potrebu ich ochrany.

Je to čas, kedy si pripomíname záväzky vyplývajúce z dohovorov ako je CITES (Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín), ktorý je kľúčovým nástrojom v boji proti nelegálnemu obchodovaniu so zvieratami – tretím najvýnosnejším nelegálnym biznisom po drogách a zbraniach.

V Malkia Parku si uvedomujeme vážnosť tohto problému.

Nelegálny obchod so zvieratami nielenže ohrozuje ich prežitie, ale destabilizuje ekosystémy, podporuje korupciu a môže šíriť choroby.
Ochrana divokej prírody je kľúčová nielen pre zachovanie biodiverzity, ale aj pre udržanie zdravých ekosystémov, ktoré poskytujú čistú vodu, regulujú klímu a produkujú kyslík. Každý druh, od najmenšieho hmyzu po najväčšie savce, má svoju nezastupiteľnú úlohu v ekologickom reťazci.

Ako môžete prispieť?

👉🏻Finančná podpora organizácií zaoberajúcich sa ochranou prírody, ako je aj Malkia Park, je jedným zo spôsobov, ako môžete prispieť k ochrane divokej prírody. Vaše príspevky pomáhajú financovať záchranu zvierat, ich rehabilitáciu a vzdelávacie programy.
👉🏻Zdieľajte informácie o ochrane divokej prírody s vašou rodinou, priateľmi a prostredníctvom sociálnych médií. Vzdelávanie ostatných o dôležitosti ochrany našej planéty môže mať veľký dopad.
👉🏻Pri návšteve prírodných parkov alebo rezervácií dodržiavajte pravidlá a usmernenia. Váš rešpekt voči prírode a divokým zvieratám prispieva k ich ochrane.

Spoločne môžeme urobiť rozdiel.

Svetový deň divokej prírody je príležitosťou zamyslieť sa nad naším vzťahom k prírode a nad krokmi, ktoré môžeme podniknúť na ochranu našej planéty pre budúce generácie.

V Malkia Parku sme hrdí na to, že sme súčasťou globálneho úsilia o ochranu a zachovanie divokej prírody. Spojme naše sily a zaväzme sa k pozitívnym zmenám, ktoré ochránia našu divokú prírodu pre ďalšie generácie. Každý malý krok v snahe o ochranu a obnovu našich prírodných biotopov a divokej prírody je krokom k zdravšej planéte.

TÉMOU Svetového dňa divokej prírody v roku 2024 Spájame ľudí a planétu je Skúmanie digitálnych inovácií v ochrane divokej prírody. Viac sa dočítate na stránke https://www.wildlifeday.org/en

Na tento Svetový deň divokej prírody vás pozývame, zúčastniť sa na našich komentovaných kŕmeniach a vzdelávacích programoch a pozrieť si výstavu “Ukradnutej divočiny”.
Spoločne sa môžeme učiť, ako prispievať k ochrane prírody a ako byť zodpovednými strážcami našej planéty.

Pripojte sa k nám v Malkia Parku na oslavu tohto významného dňa a pomôžte nám šíriť posolstvo o ochrane divokej prírody.

Vaša podpora a záväzok robia skutočný rozdiel.

Spoločne môžeme zabezpečiť, že krása a diverzita našej prírody zostane zachovaná pre všetky živé bytosti.

Ďakujeme za Vašu podporu 🙏🏻
Nedovoľme, aby zvieratá naďalej trpeli 🐾
Málo či veľa, Vaša pomoc sa ráta ❤️