MALKIA s.r.o. Súhlas s odberom newsletterov

Týmto dávam prevádzkovateľovi spoločnosti MALKIA, s.r.o., Bratislavská 10/1663, 900 21 Svätý Jur, Slovenská republika výslovný a dobrovoľný súhlas na spracovanie mojich osobných údajov na necielené marketingové využitie súvisiace so zasielaním newsletterov, zameraných najmä na propagáciu prevádzkovateľa a občianskeho združenia MALKIA PARK (BIG CATS RESCUE), občianske združenie, Orechová Potôň č. 810, 930 02 Orechová Potôň, Slovenská republika, IČO: 50 350 200, ich činností a nimi poskytovaných tovarov a služieb.

Potvrdzujem, že ma prevádzkovateľ informoval, že poskytnutý súhlas je platný do jeho odvolania a môžem ho kedykoľvek odvolať kliknutím na link odvolania súhlasu, ktorý bude súčasťou každej e-mailovej správy, prípadne uplatnením práva inou formou – viď dokument Práva dotknutej osoby. Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom na vyššie uvedené účely budú uchovávané výlučne počas platnosti súhlasu (do jeho odvolania) a po skončení platnosti budú údaje bezodkladne vymazané. Som si vedomý/á, že bez poskytnutia osobných údajov a súhlasu s ich spracúvaním, nebudem môcť hore uvedené informácie získať, pretože prevádzkovateľ nebude môcť e-mailový kontakt využívať na zasielanie obchodných a marketingových informácií.

Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené v sekcii Ochrana osobných údajov v časti Informácia o spracúvaní osobných údajov.