Voňavky pre

NAŠE ŠELMY

Súčasťou obohatenia našich šeliem sú aj nové vône na ich území. Šelmy preskúmavajú nový pach, parfumujú sa ním, čiže prekrývajú voňavkou svoj pach, aby boli nenápadní pred korisťou a zároveň sa snažia svojim pachom prekryť novú výraznú vôňu na ich území.