2% z Vašich
daní

Tento rok je možnosť pomôcť nám prostredníctvom 2% z dane,za Vašu pomoc vám vopred ďakujeme.

Pracovali ste ako dobrovoľník? Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2022, máte možnosť venovať 3% z dane, požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

15. 2. 2023

posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31. 3. 2023

posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2 % z dane. – vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

31. 3. 2023/30.6.2023

posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2 % z dane. Právnické osoby, ktoré majú odklad daňového priznania do 30.6.2023, takisto môžu darovať 2% svojich daní v lehote do 30.6.2023.

30. 4. 2023

posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Identifikačné údaje
IČO

50350200

Obchodné
meno (názov)

MALKIA PARK
(BIG CATS RESCUE)

Adresa

Orechová Potôň 810,
Orechová Potôň
93002

Právna forma
Občianske združenie