Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a sucha – 17. jún

Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a sucha – 17. jún

Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a sucha bol založený Organizáciou Spojených národov (OSN) v roku 1994 s cieľom upozorniť na problém dezertifikácie a vyzvať k akcii na celosvetovej úrovni.

Tento deň sa každoročne oslavuje 17. júna a je dôležitou príležitosťou na zdôraznenie významu ochrany pôdy a vody a na podporu iniciatív, ktoré sa snažia bojovať proti dezertifikácii.

Dezertifikácia, teda proces vzniku púšte v území, kde sa predtým nachádzal les alebo zem, ktorá bola vhodná pre poľnohospodársku produkciu, je jedným z najväčších ekologických problémov súčasnosti. Dezertifikácia nie je novým fenoménom, pretože sa vyskytuje už celé stáročia.

 

Avšak, v súčasnosti je tento problém omnoho vážnejší a rýchlejší, najmä kvôli aktivitám človeka. Mnohé krajiny po celom svete, najmä v Afrike a Ázii, čelia vážnym následkom dezertifikácie, ako sú nedostatok zdrojov vody a obmedzenie poľnohospodárskej produkcie, čo má vplyv na životy mnohých ľudí a spôsobuje sociálne a hospodárske problémy.

Hlavnou príčinou dezertifikácie je nadmerné využívanie pôdy, nadmerné kosenie a pasenie dobytka, nadmerné ťaženie vôd, nadmerné používanie pesticídov a herbicídov a zmena klímy.

 

Tieto činnosti nielenže spôsobujú úbytok vegetácie, ale tiež poškodzujú kvalitu pôdy a znižujú jej schopnosť udržiavať vlhkosť.
Boj proti dezertifikácii vyžaduje celosvetovú spoluprácu a koordináciu medzi krajinami a organizáciami. Odhaduje sa, že približne jednu osminu súše tvoria púšte, a že rozširovanie púští je omnoho rýchlejšie ako v minulosti.

Moderné technológie v poľnohospodárstve apelujú na efektívne a vyvážené hospodárenie využitia pôdy s dôrazom na zachovanie jej funkčnosti a stability i zlepšenia produkčnej kapacity.